Nagie życie zwierząt. O wartości użytkowej Giorgio Agambena

Michał Krzykawski
https://orcid.org/0000-0002-7992-0285


Abstrakt

The aim of this article is to discuss Agamben’s distinction between dzoē and bios and verify if the category of bare life would be relevant to the life of animals. At first glance, following Agamben’s line of thought, one might say that the very helplessness of the modern law in the face of dzoē results in ephemeral and certainly not inalienable animal rights. Thus, what Agamben calls homo sacer would also refer to animals as animal sacrum. However, when extended to include animals, Agamben’s philosophical project shows serious constraints which are cleverly camouflaged under the linguistic argument and his rather selective interpretation of Aristotle’s works.


Słowa kluczowe

Agamben; life; sovereignty; biopolitics; animality; sacred; anima

Agamben, Giorgio. Co zostaje z Auschwitz. Archiwum i świadek (Homo sacer III). Translated by Sławomir Królak. Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2008.

Agamben, Giorgio. Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie. Translated by Mateusz Salwa. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2008.

Agamben, Giorgio. Profanacje. Translated by Mateusz Kwaterko. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2006.

Agamben. Przewodnik Krytyki Politycznej. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2010.

Agamben, Giorgio. The Open. Man and Animal. Translated by Kevin Attell. Stanford: Stanford University Press, 2004.

Agamben, Giorgio. Wspólnota, która nadchodzi. Translated by Sławomir Królak. Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2008.

Arendt, Hannah. Kondycja ludzka. Translated by Anna Łagodzka. Warszawa: Fundacja Aletheia, 2000.

Arendt, Hannah. Korzenie totalitaryzmu. Translated by Daniel Grinberg, and Mariola Szawiel. Warszawa: Świat Książki, 2014.

Arystoteles. “Etyka eudemejska.” Translated by Witold Wróblewski. In idem. Dzieła wszystkie. Tom 5. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, 1242a.

Arystoteles. “Etyka Nikomachejska.” Translated by Daniela Gromska. In idem. Dzieła wszystkie. T. 5. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, 1098a.

Arystoteles. O duszy. Translated by Paweł Siwek. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988, 413a.

Arystoteles. Polityka. Translated by Ludwik Piotrowicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, 1253a.

Arystoteles. Zoologica (Historia animalium). Translated by Paweł Siwek. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982.

Cielemęcka, Olga. Między ludzkim a nieludzkim. Etyka Giorgia Agambena i jej antropologiczne podstawy. Warszawa 2014. (dysertacja doktorska)

Derrida, Jacques. L’animal que donc je suis. Paris: Galilée, 2006.

Derrida, Jacques. Przed prawem. Translated by J. GUTOROW. In Teorie literatury XX wieku. Antologia. Edited by Anna Burzyńska, and Michał Paweł Markowski. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2006.

Dubreuil, Laurent. “De la vie dans la vie : sur une étrange opposition entre zôê et bios”. In “La Biopolitique (d’)après Michel Foucault”. Labirynthe, no. 22 (2005): 47–52.

Eagleton, Terry. Teoria literatury. Wprowadzenie. Translated by Bogdan Baran. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2015.

Fontenay, Élisabeth de. Le Silence des bêtes. La philosophie à l’épreuve de l’animalité. Paris: Fayard, 1999.

Foucault, Michel. Nadzorować i karać. Translated by Tadeusz Komendant. Warszawa: Fundacja Aletheia, 1998.

Foucault, Michel. Narodziny biopolityki. Translated by Michał Herer. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

Foucault, Michel. Trzeba bronić społeczeństwa. Wykłady w Collège de France, 1976. Translated by Marzena Kowalska. Warszawa: Wydawnictwo KR, 1998.

Foucault, Michel. “Wola wiedzy.” Translated by Bogdan Banasiak, and Krzysztof Matuszewski. In idem. Historia seksualności. Translated by Bogdan Banasiak, and Tadeusz Komendant, and Krzysztof Matuszewski. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, 2010.

Hadot, Pierre. The Veil of Isis: An Essay on the History of the Idea of Nature. Translated by Michael Chase. Cambridge, and London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2006.

Kafka, Franz. Proces. Translated by Jakub Ekier. Warszawa: Świat Książki, 2008.

Mościcki, Paweł. Idea potencjalności. Możliwość filozofii według Giorgio Agambena. Warszawa: Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria, and Instytut Badań Literackich PAN, 2012.

Nietzsche, Friedrich. Radosna wiedza (“La gaya scienza”). Translated by Małgorzata Łukasiewicz. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, 2008.

Merleau-Ponty, Maurice. “Filozof i jego cień.” Translated by Jacek Migasiński. In Fenomenologia francuska: rozpoznania, interpretacje, rozwinięcia. Edited by Jacek Migasiński, and Iwona Lorenz. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2006.

Pignon, Leon. Droit Romain. De la déportation et de le relégation à Rome. Droit français. De la relégation des récidivistes (nature et effets). Paris: Universite de Paris, 1886.

Schmitt, Carl. Teologia polityczna i inne pisma. Translated by Bogdan Baran. Warszawa: 2000.


Opublikowane : 2015-12-23


KrzykawskiM. (2015). Nagie życie zwierząt. O wartości użytkowej Giorgio Agambena. Zoophilologica, (1), 95-108. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/4826

Michał Krzykawski 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7992-0285

Dr, adiunkt w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego. Autor monografii L’effet-Bataille. De la littérature d’excès à l’écriture. Un texte-lecture (Katowice 2011) i kilkunastu artykułów poświęconych Bataille’owi, Derridzie, Blanchotowi, Nancy’emu i Agambenowi. Współredaktor numerów poświęconych studiom kanadyjskim i teorii krytycznej: Bodies of Canada / C-or(p)ganisme-s du Canada (RIAS, 2011), Measure and Excess / Les (dé)mesures canadiennes (TransCanadiana, 2011) i Gendered Constructions / Constructions genres (Romanica Silesiana, 2013). Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną poświęconą „filozofii auto/biograficznej”.