Czy owad to zwierzę?

Maciej Walczak
https://orcid.org/0000-0001-6313-5672


Abstrakt

The article deals with the analysis of Polish and Russian definitions of the owad / насекомое (“insect”) lexemes. On the basis of these definitions, the author tries to answer the question whether, from the linguistic point of view, insects are perceived as animals or not. It appears that in the majority of the Polish dictionary sources, the insect is not classified as an animal, while the Russian dictionary sources seem to be more consistent in classifying the insect as an animal. According to the author, this may be the result of the fact that the Polish dictionaries reflect linguistic notions of insects and, according to these notions, insects are not animals. On the other hand, the Russian dictionaries rely on scientific premises. These premises assume that an insect is an animal.


Słowa kluczowe

insect; animal; lexicography; the linguistic picture of the world; culture

Bańko M.: Inny słownik języka polskiego. T. 1. Warszawa 2000.

Bolʹšoj Èniklopedičeskij slovarʹ. Zob. http://www.vedu.ru/bigencdic/21305/ [data dostępu: 13.04.2015].

Bolʹšoj tolkovyj slovarʹ russkogo âzyka. Red. S.A. Kuznecov. Sankt-Peterburg 2000.

Bolʹšoj ûridičeskij slovarʹ. Red. A.Â. Suhareva, V.E. Krutskih. Moskva 2007. Zob. http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/14699 [data dostępu: 13.04.2015].

Černyh P.Â.: Istoriko-ètimologičeskij slovarʹ russkogo âzyka. T. 1. Moskva1999, s. 62–63.

Dunaj B.: Język polski. Współczesny słownik języka polskiego. T. 1. Warszawa 2007.

Efremova T.F.: Novyj slovarʹ russkogo âzyka. Tolkovo-slovoobrazovatelʹnyj.

Moskva 2000. Zob. http://efremova.info/word/nasekomoe.html#.VVda-LntlHw [data dostępu: 13.04.2015].

Gura A.: Simvolika životnyh v slavânskoj narodnoj tradicii. Moskva 1997.

Krawczyk-Tyrpa A.: Tabu w dialektach polskich. Bydgoszcz 2001, s. 209–212.

Nitsch K.: Robak (i gadzina). W: Studia z historii polskiego słownictwa. Kraków 1948.

Ožegov S.I., N.Û. Švedova: Tolkovyj slovarʹ russkogo âzyka. Moskva 2001.

Popularna Encyklopedia Powszechna. T. 20. Red. J. Pieszczachowicz, J. Czopek i in. Kraków 1998.

Slovarʹ russkogo âzyka v 4-h t. T. 1. Red. A.P. Evgenʹeva. Moskva 1999.

Słownik języka polskiego. Red. W. Doroszewski. Zob. http://sjp.pwn.pl/doroszewski/owad [data dostępu: 13.04.2015].

Słownik Języka Polskiego PWN. Zob. http://sjp.pwn.pl/szukaj/zwierz%C4%99.html [data dostępu: 13.04.2015].

Słownik Języka Polskiego PWN. Zob. http://sjp.pwn.pl/sjp/owad;2497139.html [data dostępu: 13.04.2015].

Tolkovyj slovarʹ russkogo âzyka. Red. D.N. Ušakov. Moskva 1935–1940. Zob. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/800274 [data dostępu: 20.04.2015].

Wielki Słownik Języka Polskiego. Zob. http://www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=12128&id_znaczenia=4610116&l=28&ind=0 [data dostępu: 13.04.2015].

Wielki Słownik Języka Polskiego. Zob. http://www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=20894 [data dostępu: 20.04.2015].


Opublikowane : 2015-12-23


WalczakM. (2015). Czy owad to zwierzę?. Zoophilologica, (1), 271-277. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/4831

Maciej Walczak 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6313-5672

Dr, absolwent filologii rosyjskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2013 doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Obecnie adiunkt w Zakładzie Języka Rosyjskiego w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania naukowe: semantyka, słowotwórstwo, fonetyka, gramatyka porównawcza języków słowiańskich, historia języka, etymologia.