Зоопоэтика И.С. Шмелёва: образы животных в малой прозе писателяAbstrakt

Alfija Smirnowa

ORCID: 0000-0001-9198-548X

Uniwersytet Pedagogiczny, Moskwa

Abstract

Zoopoetyka Iwana S. Szmielowa: obrazy zwierząt w małej prozie pisarza

W artykule omówiono specyfikę zoopoetyki I.S. Szmielowa we wczesnych utworach pisarza – Mój Mars (Мой Марс), Świetlista karta (Светлая страница), Mary (Мэри), a obrazy zwierząt przeanalizowano w kontekście literatury rosyjskiej przełomu XIX i XX wieku (Bystronogi L.N. Tołstoja, Kasztanka A.P. Czechowa, Biały pudel, Szmaragd A.I. Kuprina, Sny Czanga I.A. Bunina). Zoopoetyka Szmielowa opiera się na filozofii życia i śmierci, wolności i niewoli, związku świata przyrody ze światem dzieciństwa oraz wyraża się poprzez antropomorficzne wyobrażenie pojawiających się na kartach utworów pisarza licznych zwierząt (psychologizm, uduchowienie, wykorzystanie aparatu pojęciowego „dusza”, „fatum”, „miłość”, „moralność”, „litość”). Zwierzęta w prozie pisarza pełnią rolę swoistego papierka lakmusowego, ponieważ poprzez stosunek do nich poznaje się innych bohaterów utworów – dorosłych i dzieci.


Słowa kluczowe

zoopoetyka, zwierzę, antropomorfizm, proza, Szmielow

Pobierz

Opublikowane : 2016-12-24


SmirnowaA. (2016). Зоопоэтика И.С. Шмелёва: образы животных в малой прозе писателя. Zoophilologica, (2). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/6163

Alfija Smirnowa  redakcja.zoophilologica@us.edu.pl
Katedra Literatury Rosyjskiej i Folkloru Moskiewskiego, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny  Polska
Alfia  Smirnowa  –  dr  hab.  nauk filologicznych,  prof.  Katedry Literatury  Rosyjskiej i Folkloru Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu  Pedagogicznego. Autorka  ponad 200 opublikowanych prac naukowych, m.in. książek „Не то, что мните вы, природа…”: русская натурфилософская проза 1960‑х – 80‑х годов (Волгоград 1995), rozpraw naukowych oraz podręczników akademickich: Русская натурфилософская проза второй половины ХХ века (Москва 2009); Русская проза второй половины ХХ века: вектор развития (Москва 2011); Литература русского зарубежья (1920– 1990) (Москва 2006), redaktor monografii Природные стихии в русской словесности (Москва 2015).