Człowiek, zwierzęta i moralnośćAbstrakt

Anita Ganowicz-Bączyk's review of  Filozofia wobec świata zwierząt by Dominika Dzwonkowska, Michał Latawiec, Dariusz Gzyra, Jacek Lejman, Mirosław Twardowski, Justyna Tymieniecka-Suchanek. The book was published by Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego in Warszawa, 2015.

Pobierz

Opublikowane : 2016-12-24


Ganowicz-Bączyk, A. (2016). Człowiek, zwierzęta i moralność. Zoophilologica, (2). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/6184

Anita Ganowicz-Bączyk  redakcja.zoophilologica@us.edu.pl
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  Polska
Anita Ganowicz-Bączyk – dr, adiunkt w Instytucie Ekologii i Bioetyki Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; filozof, etyk środowiskowy, ekofilozof, antropolog filozoficzny.  Poszukuje podstaw, na jakich możliwe byłoby zbudowanie holistycznej i uniwersalnej etyki środowiska naturalnego.  Interesuje się sposobami postrzegania i kształtowania relacji człowieka z przyrodą w dziejach gatunku ludzkiego oraz ich współczesnym kształtem, antropologicznymi, szczególnie moralnymi uwarunkowaniami kryzysu ekologicznego, problematyką powstania gatunku ludzkiego i wyjątkowości osoby ludzkiej w przyrodzie, relacjami człowieka z przyrodą. W badaniach nawiązuje do nauk społecznych, psychologii i nauk przyrodniczych.