Człowiek, zwierzęta i moralność. [Recenzja książki: D. Dzwonkowska, M. Latawiec, D. Gzyra, J. Lejman, M. Twardowski, J. Tymieniecka-Suchanek: Filozofia wobec świata zwierząt. Wyd. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Warszawa 2015, 159 stron]


Opublikowane : 2016-12-24


Ganowicz-BączykA. (2016). Człowiek, zwierzęta i moralność. [Recenzja książki: D. Dzwonkowska, M. Latawiec, D. Gzyra, J. Lejman, M. Twardowski, J. Tymieniecka-Suchanek: Filozofia wobec świata zwierząt. Wyd. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Warszawa 2015, 159 stron]. Zoophilologica, (2), 265-281. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/6184

Anita Ganowicz-Bączyk 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5411-3145

Anita Ganowicz-Bączyk – dr, adiunkt w Instytucie Ekologii i Bioetyki Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; filozof, etyk środowiskowy, ekofilozof, antropolog filozoficzny.  Poszukuje podstaw, na jakich możliwe byłoby zbudowanie holistycznej i uniwersalnej etyki środowiska naturalnego.  Interesuje się sposobami postrzegania i kształtowania relacji człowieka z przyrodą w dziejach gatunku ludzkiego oraz ich współczesnym kształtem, antropologicznymi, szczególnie moralnymi uwarunkowaniami kryzysu ekologicznego, problematyką powstania gatunku ludzkiego i wyjątkowości osoby ludzkiej w przyrodzie, relacjami człowieka z przyrodą. W badaniach nawiązuje do nauk społecznych, psychologii i nauk przyrodniczych.