Autyzm kluczem do zrozumienia zwierząt? [Recenzja książki: Temple Grandin, Catherine Johnson: Zrozumieć zwierzęta. Wykorzystywanie tajemnic autyzmu do rozszyfrowania zachowań zwierząt. Tłum. K. Puławski. Media Rodzina. Poznań 2011, 429 stron]

Jacek Lejman
http://orcid.org/0000-0002-8225-0454
Opublikowane : 2016-12-24


LejmanJ. (2016). Autyzm kluczem do zrozumienia zwierząt? [Recenzja książki: Temple Grandin, Catherine Johnson: Zrozumieć zwierzęta. Wykorzystywanie tajemnic autyzmu do rozszyfrowania zachowań zwierząt. Tłum. K. Puławski. Media Rodzina. Poznań 2011, 429 stron]. Zoophilologica, (2), 283-286. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/6185

Jacek Lejman 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  Polska
http://orcid.org/0000-0002-8225-0454

Jacek Lejman – dr, filozof. W latach 1988–2015 pracował w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obszary zainteresowań naukowych: filozofia kultury, etologia i socjobiologia człowieka oraz etyka środowiskowa. Autor trzech monografii: Zwierzęcy prześwit cywilizacji. Desmond Morris i etologia współczesna (Lublin 1999), Ewolucja ludzkiej samowiedzy gatunkowej. Dzieje prób zdefiniowania relacji człowiek – zwierzę (Lublin 2008), Ewolucja moralności. Człowiek wobec zwierząt (Lublin–Radzyń Podlaski 2015); współautor książki Filozofia wobec świata zwierząt (Warszawa 2015); napisał wiele artykułów i recenzji.