Mechanizmy śmierci od komórki do całego organizmu. Próba analogii

Sylwia Ciesielska
https://orcid.org/0000-0002-1051-0632

Abstrakt

In vitro studies are alternative for in vivo studies carried on living organisms. They involve cell populations for both normal and cancer cells. The processes inside cells might be base for defining whole body processes. Starting with fundamental unit of every living organism which is cell, we can distinguish two main types of cell death – apoptosis and necrosis. Human organism is built from 1013–1014 cells of 300 different cell types. During cell division new cells are created and their number is strictly controlled in programmed cell death – apoptosis. Mainly old or damaged cells commit suicide and are removed from organism. This is natural phenomenon and every change in mechanisms of proliferation or apoptosis cause changes and damage in whole organism. Homeostasis in organism depends on correct action of death and survival system. The patterns of equilibrium in nature relies on similar regulation profiles, in which it is similar to death of singular organisms in population or species. It implicates death as natural phenomenon maintaining balance in the world.


Słowa kluczowe

apoptosis; mathematical models in biology; cell death; homeostasis; predator–prey model

Alberts Bruce, Bray Denis, Hopkin Karen, i in.. 1999. „Podstawy biologii komórki. Wprowadzenie do biologii molekularnej”. Warszawa: PWN.

Alberts Bruce, Bray Denis, Hopkin Karen, i in.. 2002. „Molecular biology of cell, 4th edition”. Nowy Jork: Garland Science.

Begon Michael, Mortimer Martin, Thomson David. 1981. „Population Ecology: A unified study of animals and plants”. Oxford: Blackwell Science Ltd.

Chase Ivan. 1974. “Models of hierarchy formation in animal societies”. Behavioral Science: 19(6), 374-382

Elmore Susan. 2007. „Apoptosis: a review of programmed cell death”. Toxicol Pathol.: Jun;35(4):495-516.

Murray James. 2006. „Wprowadzenie do Biomatematyki”. Warszawa: PWN.

Paduch Roman, Klatka Maria, Klatka Janusz. 2015. „Rodzaje śmierci komórki”. Prom J Life Sci.: 61, 4, 411–418.

Stępień Aleksandra, Izdebska Magdalena, Grzanka Alina. 2007. „Types of cell death”. Postepy Hig Med Dosw.: 61: 420-428.


Opublikowane : 2019-12-25


CiesielskaS. (2019). Mechanizmy śmierci od komórki do całego organizmu. Próba analogii. Zoophilologica, (5), 119-125. https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2019.05.10

Sylwia Ciesielska 
Politechnika Śląska  Polska
https://orcid.org/0000-0002-1051-0632

Sylwia Ciesielska – mgr, studentka czwartego roku studiów doktoranckich biocybernetyki i inżynierii biomedycznej na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Ukończyła studia inżynierskie i magisterskie w dziedzinie Automatyki i Robotyki, ze specjalizacją studiów magisterskich Przetwarzanie Informacji i Sterowanie w Biotechnologii, co pokrywa się z obszarem jej zainteresowań naukowych. Obecnie prowadzi badania nad zjawiskiem stymulacji proliferacji komórek pod wpływem niskich dawek promieniowania UV, starając się wyjaśnić jego genezę. Tematyka ta będzie przedmiotem jej rozprawy doktorskiej.