Postkolonialna epistemologia Mii Couto: „Zwierzęcość w Wyznaniu lwicy" (A Confissão da leoa)


Abstrakt

Celem artykułu jest zbadanie relacji pomiędzy zwierzęcością i śmiercią we współczesnej literaturze postkolonialnej pochodzącej z luzofońskiej części Afryki (czyli dawnych kolonii portugalskich), ze szczególnym uwzględnieniem powieści Wyznanie lwicy (A confissão da leoa) autorstwa mozambickiego pisarza Mii Couto. Jego twórczość znana jest z zainteresowania animizmem i tym, co nadprzyrodzone, stąd często kategoryzuje się ją pod szyldem „magicznego realizmu”. Jednakże w Wyznaniu lwicy Mia Couto zajmuje się raczej złożonym związkiem pomiędzy ludzką i zwierzęcą śmiercią, co wedle autora artykułu należy odczytywać z zupełnie innej perspektywy: wielorakie transmutacje postaci w fabule powieści wskazują na postkolonialne pragnienie
renegocjowania granic pomiędzy zwierzęcością a tym, co (trans)ludzkie.


Słowa kluczowe

zwierzęcość; postkolonialność; literatura afrykańska; Mozambik; transmutacja

Agamben, Giorgio.The Open: Man and Animal. Stanford: Stanford University Press, 2004.

Bataille, Georges, and Jonathan Strauss.“Hegel, Death and Sacrifice.” Yale French Studies, no. 78 (1990): 9-28.

Bertelsen, Bjorn Enge. Violent Becomings: State Formation, Sociality, and Power in Mozambique. New York-Oxford: Berghahn Books, 2016.

Cortazar, Julio. “Continuidad de los parques”, in Final del juego. Madrid: Alfaguara, 1956.

Couto, Mia. Confession of the Lioness. Translated by David Brookshaw. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2015.

Couto, Mia. O ultimo voo do flamingo. Lisboa: Editora Companhia das Letras, 2000.

Couto, Mia. Sleepwalking Land. Translated by David Brookshaw. London: Serpent’s Tail, 2006.

Couto, Mia. Terra somnambula. Alfragide: Caminho, 2015 (1992).

Couto, Mia.The Last Flight of the Flamingo. London: Profile Books, 2005.

Oliver, Kelly. Animal Lessons: How They Teach Us to Be Human. New York: Columbia University Press, 2009.

Rousseau, Jean-Jacques. The Major Political Writings of Jean-Jacques Rousseau: The Two Discourses and the Social Contract. Chicago: University of Chicago Press, 2012.

Scruton, Roger. “From a View to a Death: Culture, Nature and the Huntsman’s Art.” Environmental Values (1997): 479–480.


Opublikowane : 2019-12-25


Van HaesendonckK. (2019). Postkolonialna epistemologia Mii Couto: „Zwierzęcość w Wyznaniu lwicy" (A Confissão da leoa). Zoophilologica, (5), 297-308. https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2019.05.24

Kristian Van Haesendonck 
Uniwersytet w Antwerpii  Belgia
https://orcid.org/0000-0003-1469-1271

Kristian Van Haesendonck – profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie w Sanya (Chiny) oraz pracownik naukowy Uniwersytetu w Antwerpii (Belgia). Specjalizuje się w literaturze hiszpańsko-amerykańskiej i luzofońskiej (literaturze byłych kolonii portugalskich w Afryce). Jest autorem książki Postcolonial Archipelagos: Essays on Hispanic Caribbean and Lusophone African Literatures (Peter Lang, 2017) oraz ¿Encanto o espanto? Identidad y nación en la novela puertorriqueña actual (Frankfurt–Madrid 2008). Redaktor publikacji Going Caribbean! New Perspectives on Caribbean Literature and Art (Lisbon 2012) oraz współredaktor Caribbeing: Comparing Caribbean Literatures and Cultures (Amsterdam–Atlanta 2014). Obecnie pracuje nad redakcją książki Worlds of Mia Couto, która wkrótce ukaże się nakładem Wydawnictwa Peter Lang.