Emocje wpisane w egzystencję zwierząt. Między empatią a okrucieństwem. Red. Eugenia Łoch, Dariusz Piechota, Agnieszka Trześniewska. Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2018 (Publikacja polskojęzyczna, wydana w miękkiej oprawie, 360 stron)

Bartłomiej Borek
http://orcid.org/0000-0002-7503-8703

Abstrakt

Emocje wpisane w egzystencję zwierząt. Między empatią a okrucieństwem. Red. Eugenia Łoch, Dariusz Piechota, Agnieszka Trześniewska. Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2018 (Publikacja polskojęzyczna, wydana w miękkiej oprawie, 360 stron)Opublikowane : 2019-12-25


BorekB. (2019). Emocje wpisane w egzystencję zwierząt. Między empatią a okrucieństwem. Red. Eugenia Łoch, Dariusz Piechota, Agnieszka Trześniewska. Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2018 (Publikacja polskojęzyczna, wydana w miękkiej oprawie, 360 stron). Zoophilologica, (5), 423-426. https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2019.05.36

Bartłomiej Borek 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  Polska
http://orcid.org/0000-0002-7503-8703

Bartłomiej Borek – mgr filologii polskiej, doktorant literaturoznawstwa w Zakładzie Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej w Lublinie. Jego zainteresowania badawcze dotyczą literatury wieku XIX i XX, idei Makroantroposa, obecności sacrum w dziele literackim, a także filozoficznych kontekstów literatury. Publikował w monografiach zbiorowych i na łamach takich czasopism naukowych jak „Świat Tekstów. Rocznik Słupski”, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo”, „Białostockie Archiwum Językowe”, „Młoda Humanistyka”, „Teologia i Człowiek”, „Kultura i Wartości”, „Acta Humana”. Założyciel Studenckiego Koła Naukowego Miłośników Kultury i Literatury Wieku XIX UMCS. Nauczyciel języka polskiego i wychowawca w Szkole Podstawowej nr 40 w Lublinie. Laureat plebiscytu „Nauczyciel na medal” w województwie lubelskim w roku 2018.