Tom 21 Nr 1 (2018): Pomiędzy Polską, Portugalią i Brazylią. Literatura – kultura – język – edukacjaRedaktorzy numery: Magdalena Bąk, Agnieszka Madeja

 

CAŁY NUMER
Szkice polsko-portugalskie

Szkice polsko-brazylijskie

Wywiady

Recenzje

Przeglądy

Agnieszka Nęcka
297-312
Agnieszka Tambor
313-323