O czasopiśmie

Studia Etnologiczne i Antropologiczne ukazują się od 1997 roku. Czasopismo - wydawane przez Instytut Nauk o Kulturze w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach - jest półrocznikiem.

Celem czasopisma jest publikowanie artykułów i rozpraw naukowych, doniesień z badań oraz recenzji i sprawozdań. Przyjęta formuła „Studiów Etnologicznych i Antropologicznych” daje etnologom, antropologom kulturowym, folklorystom i wszystkim badaczom kultury możliwość dyskusji, wymiany doświadczeń i zapoznawania się z wynikami prowadzonych badań. Zapraszamy do nadsyłania tekstów – zarówno w języku polskim, czeskim, słowackim i angielskim.

Nabór tekstów i harmonogram publikacji:
Redakcja prowadzi nabór tekstów w systemie ciągłym, a do numerów / działów tematycznych - zgodnie z harmonogramem podawanym na stronie www (CFP).

Zapraszamy do współpracy i nadsyłania tekstów!