Punktacja MEiN:

20

ISSN: 1506-5790 (Print) ISSN: 2353-9860 (Online) DOI: 10.31261/SEIA.

         Metadata from Crossref logo          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

„Studia Etnologiczne i Antropologiczne”

Uniwersytet Śląski w Katowicach / University of Silesia in Katowice
Wydział Humanistyczny / Faculty of Humanities
Instytutu Nauk o Kulturze / Institute of Culture Studies
ISSN: 2353-9860 (Online) DOI: 10.31261/SEIA.
ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn, Polska
tel.: (+48) 33 854 6150, fax.: (+48) 33 854 6101
e-mail: seia@us.edu.pl
https://journals.us.edu.pl

STUDIA ETNOLOGICZNE I ANTROPOLOGICZNE to specjalistyczne czasopismo naukowe o profilu etnologicznym i zarazem antropologicznym, które stanowi forum prezentowania najnowszych materiałów z badań nad zjawiskami i procesami kulturowymi zachodzącymi zarówno lokalnie, regionalnie, ale i globalnie ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej.

"Studia Etnologiczne i Antropologiczne" ukazują się od 1997 roku. Czasopismo - wydawane z ramienia Instytutu Nauk o Kulturze w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego – od 2021 roku jest półocznikiem (do 2020 roku było rocznikiem). W wersji drukowanej czasopismo ukazywało się w latach 1997-2017, natomiast od 2018 roku jest publikowane w wersji elektronicznej (Open Access).

Na łamach „Studiów Etnologicznych i Antropologicznych” publikowane są rozprawy naukowe oraz doniesienia z badań, wpisujące się w obszar zainteresowań nauk o kulturze i religii. Profil czasopisma wynika ze specyfiki cieszyńskiego ośrodka etnologicznego, który od momentu powstania intensywnie współpracuje ze słowackimi i czeskimi ośrodkami naukowymi. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” stwarzają etnologom, antropologom i przedstawicielom pokrewnych dyscyplin możliwość dyskusji, wymiany doświadczeń i zapoznawania się z wynikami aktualnie prowadzonych badań.

 Czasopismo nasze jest indeksowane w następujących bazach:

- ERIH PLUS,

- DOAJ,

- Baza bibliograficzna czasopism humanistycznych i społecznych BazHum,

- Central and Eastern European Online Library [CEEOL],

- ICI Journals Master List.

Obecnie staramy się o umieszczenie w bazie danych SCOPUS.

 Redakcja zaprasza do nadsyłania artykułów naukowych, sprawozdań, recenzji i komunikatów w języku: polskim, czeskim, słowackim i angielskim. Teksty, przygotowane zgodnie z zaleceniami redakcyjnymi, prosimy kierować do Redakcji za pośrednictwem platformy www.journals.us.edu.pl

Wszystkie numery czasopisma publikowane są na licencji Creative Commons license. Numery archiwalne (1997-2009), pierwotnie opublikowane w innej wersji, decyzją Kolegium Wydawniczego Uniwersytetu Śląskiego z 2019 r. zostały także opublikowane na licencji Creative Commons. Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za publikację.

Złożenie tekstu do Redakcji "Studiów Etnologicznych i Antropologicznych" jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tegoż tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa (CC BY-SA 4.0).

 
 

CFP 2023 / 2: Ruins and Difficult Heritage

2023-02-06

Ruins remnants of past epochs, but they also embody a past which 'haunts' the present, giving rise to ethical dilemmas stemming from the ways and the scope of commemorating relics of the past. In the modern context, ruins often become 'problematic heritage', that is, a past - as Sharon Macdonald (2009:1) called it - that has meaning, but is at the same time, for various reasons, questioned and uncomfortable to be officially recognised and commemorated; it is also problematic since it disrupts the present, causing, for example, social divisions and conflicts through the disturbing visions of the future it evokes. What the ruins speak, do they become helpful in transforming the latter's scars into building materials for a future, what kind of spaces can be labeled troublesome heritage and why? This volume also intends to explore broader future interdisciplinary dialogical space between history, archaeology, anthropology, heritage and other disciplines that have their interest in different kind of ruins. 

 

CFP 2023 (1) ZAGROŻONY ŚWIAT?

2022-11-11

Zapraszamy do nadsyłania tekstów dotykających zagadnień różnorodnych ryzyk, z jakimi boryka się współczesna Europa. Celem antropologicznej refleksji nad tym zagadnieniem jest próba odpowiedzi na pytania:  jak nauki społeczne i humanistyczne mogą przyczynić się do łagodzenia stanu utraty poczucia bezpieczeństwa; w jaki sposób mogą pomóc zrozumieć przyczyny powstawania niektórych ryzyk oraz w jakiej kondycji znajdują się współczesne społeczeństwa Europejskie i jak poszczególne ryzyka wpływają na stan ich kultury?

 

CFP 2022/2

2022-04-13

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do kolejnego przygotowywanego tomu monograficznego "Studiów Etnologicznych i Antropologicznych" pt.: „Symbole władzy – władza symboli”.

W tym wydaniu chcieliśmy nawiązać do słynnej już książki Jana Kubika “The Power of Symbols Against the Symbols of Power. The Rise of Solidarity and the Fall of State Socialism in Poland” (1994), w której władza polityczna została ukazana jako sztuka posługiwania się symbolami czy reprodukowania narodowych dyskursów. Perspektywę Kubika – w tych niespokojnych czasach – pragnęlibyśmy potraktować jako pretekst do dyskusji nad rolą symboli w zdobywaniu, manifestowaniu, kwestionowaniu władzy tak w czasie, jak w przestrzeni. Zachęcamy zwłaszcza do nadsyłania artykułów dotyczących relacji władzy ze strojem, z pożywieniem, religią, przemocą, politycznymi inscenizacjami czy dziedzictwem kulturowym. 

W projektowanym tomie nie zabraknie także miejsca dla tekstów poświęconych innej tematyce. Redakcja zaprasza do nadsyłania artykułów naukowych, sprawozdań, recenzji i komunikatów w języku: polskim, czeskim, słowackim i angielskim. Teksty, przygotowane zgodnie z zaleceniami redakcyjnymi, prosimy zgłaszać za pośrednictwem platformy www.journals.us.edu.pl.  • ERIH Plus
  • DOAJ
  • CEJSH
  • BazHum
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • IC Journals Master
  • BibliotekaNauki.pl (Centrum Otwartej Nauki, ICM UW, CEON)

MEiN
20

ICV
73.1800 - 2017r., * 87.3600 - 2018r., * 88.2900 - 2019r.