Kontakt

Magdalena Szalbot, sekretarz redakcji SEiA, magdalena.szalbot@us.edu.pl
Ewa Cudzich, redaktor pomocniczy SEiA, ewa.cudzich@us.edu.pl

ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn,
woj. śląskie, Polska

Główna osoba do kontaktu

Maciej Kurcz
Redaktor Naczelny
Instytut Nauk o Kulturze
338546150

Wsparcie techniczne