Zespół redakcyjnyRedaktor naczelny:

dr hab. Maciej Kurcz, prof. UŚ
maciej.kurcz@us.edu.pl

Sekretarz redakcji:

dr Magdalena Szalbot, Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bielska 62 43-400 Cieszyn, Poland
magdalena.szalbot@us.edu.pl

mgr Ewa Cudzich - redaktor pomocniczy, ewa.cudzich@us.edu.pl

 

Rada naukowa czasopisma:

 • Zygmunt Kłodnicki, dr hab. profesor UŚ (emerytowany), Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska (Przewodniczący Rady Naukowej „Studiów Etnologicznych i Antropologicznych”).
 • Gábor Barna, profesor dr hab., Szegedi Tudományegyetem (Uniwersytet w Segedynie/Szeged), Węgry.
 • Zuzana Beňušková, profesor dr hab., Katedra etnológie a folkloristiky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (Katedra Etnologii i Folklorystyki, Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze), Słowacja.
 • Irena Bukowska-Floreńska, profesor dr hab. UŚ (emerytowany), Polska.
 • Zenon Gajdzica, profesor zw. dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
 • Iwona Kabzińska-Stawarz, profesor dr hab., Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, Polska.
 • Jan Kajfosz, dr hab. profesor UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
 • Stepan Pavluk, profesor dr hab., Uniwersyet Lwowski, Ukraina.
 • Aleksander Posern-Zieliński, profesor zw. dr hab., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu, Polska.
 • Klaus Roth, profesor dr hab., Ludwig-Maximilians-Universität München (Uniwersytet Ludwika i Maksymiliana w Monachium), Niemcy.
 • Halina Rusek, profesor zw. dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
 • Rastislava Stoličná, profesor dr hab., Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied (Instytut Etnologii i Antropologii Społecznej Słowackiej Akademii Nauk), Słowacja.
 • Tadeusz Siwek, profesor Rndr., Scc., Ostravska Univerzita v Ostrave (Uniwersytet w Ostrawie), Republika Czeska.
 • Miroslav Válka, docent dr hab., Masarykova univerzita (Uniwersytet Masaryka), Republika Czeska.
 • Jiří Woitsch, doktor, Univerzita Karlova v Praze (Uniwersytet Karola w Pradze), Republika Czeska.
 • Agnieszka Pieńczak - dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
 • Marek Rembierz - dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
 • Grzegorz Studnicki - dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
 • Stanisław Węglarz - dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
 • Kinga Czerwińska - dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
 • Anna Drożdż - dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
 • Petr Janeček - doc. PhDr., Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, Republika Czeska.
 • Daniel Drápala -  Ph.D., Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, Republika Czeska.
 • Marcin Brodzki - dr hab., Uniwersytet Jagielloński, Polska.
 • Petr Lozoviuk - Ph.D., Uniwersytet Zachodnioczeski w Pilźnie, Republika Czeska.
 • Letizia Bindi - prof.ssa, University of Molise, Włochy.