POLITYKA OPEN ACCESS

Czasopismo SEiA jest wydawane w otwartym dostępie - Open access (zawartość czasopisma jest powszechnie dostępna, bez opłat dla czytelników i autorów)