Drodzy Czytelnicy,

mamy przyjemność poinformować, że "Studia Etnologiczne i Antropologiczne" zostały przyjęte do bazy DOAJ.

Redakcja "SEiA"

CFP 2022/2

2022-04-13

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do kolejnego przygotowywanego tomu monograficznego "Studiów Etnologicznych i Antropologicznych" pt.: „Symbole władzy – władza symboli”.

W tym wydaniu chcieliśmy nawiązać do słynnej już książki Jana Kubika “The Power of Symbols Against the Symbols of Power. The Rise of Solidarity and the Fall of State Socialism in Poland” (1994), w której władza polityczna została ukazana jako sztuka posługiwania się symbolami czy reprodukowania narodowych dyskursów. Perspektywę Kubika – w tych niespokojnych czasach – pragnęlibyśmy potraktować jako pretekst do dyskusji nad rolą symboli w zdobywaniu, manifestowaniu, kwestionowaniu władzy tak w czasie, jak w przestrzeni. Zachęcamy zwłaszcza do nadsyłania artykułów dotyczących relacji władzy ze strojem, z pożywieniem, religią, przemocą, politycznymi inscenizacjami czy dziedzictwem kulturowym. 

W projektowanym tomie nie zabraknie także miejsca dla tekstów poświęconych innej tematyce. Redakcja zaprasza do nadsyłania artykułów naukowych, sprawozdań, recenzji i komunikatów w języku: polskim, czeskim, słowackim i angielskim. Teksty, przygotowane zgodnie z zaleceniami redakcyjnymi, prosimy zgłaszać za pośrednictwem platformy www.journals.us.edu.pl.

Studia Etnologiczne i Antropologiczne 1/2022

2022-03-17

Redakcja SEiA zapasza do nadsyłania tekstów do publikacji w numerze 1/2022.

Teksty prosimy zgłaszać za pośrednictwem platformy Open Journal System: https://journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/about/submissions.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: seia@us.edu.pl.