Call For Papers

 Serdecznie zapraszamy do współtworzenia kolejnego tomu „Studiów Etnologicznych i Antropologicznych” (t. 21, 2021 rok), który chcielibyśmy poświęcić kategorii NOCY.

Wierzymy, że noc to wciąż niedoceniany obszar badań antropologicznych, stanowiący metodologiczne i teoretyczne wyzwanie (dość zwrócić uwagę na fakt, iż etnograficzne badania w znakomitej większości dotyczą dnia, a nie nocy). Nie ma sensu pytanie, czy noc może być cenną poznawczo perspektywą. Należy raczej zapytać: jakimi metodami należy ją badać czy, jak w tym przypadku, rozdzielać u człowieka uwarunkowania psychofizyczne od kulturowych? Czym jest noc dla współczesnego człowieka, do jakich celów służy, co zmienia się wraz z jej nastaniem? Noc właściwie od zawsze i w wielu kulturach była ważną częścią ludzkiej aktywności: praktyk społecznych oraz religijnych, zabawy, higieny czy handlu. W dzisiejszym świecie jej znaczenie jeszcze bardziej wzrosło. Na skutek zmian klimatu, paroksyzmów przemocy i agresji, przeludnienia, ubóstwa materialnego, a ostatnimi czasy także pandemii COVID-19 – noc stała się czasoprzestrzenią różnorakich możliwości, dzięki której człowiek może dokonać choćby okresowej korekty swojej życiowej sytuacji. Murray Melbin (1987) zaproponował kiedyś koncepcję nocy jako pogranicza – “żyznego”, a wciąż niezagospodarowanego obszaru, a w szczególności niezwykle atrakcyjnego dla miejskiego i kapitalistycznego stylu życia. Ze współczesnych “nokturnowych badań” wyłania się bardziej złożony obraz nocy (Gallan i Gibson 2011, Hadfield 2015, Williams 2008 i inni). Zachęcamy więc do wielowymiarowego i transdycyplinarnego podejścia do problematyki nocy – jej roli, statusu, rozumienia czy perspektyw badawczych i ram teoretycznych.

 

Prosimy o przygotowanie tekstów do następujących działów:

  1. noc w mieście,
  2. technologia i nocna infrastruktura,
  3. nocna gospodarka i konsumpcja,
  4. konceptualizacje nocy,
  5. noc jako zasób naturalny,
  6. „nokturnowe zwierzęta” i praktyki społeczne,
  7. teoretyzowanie nocy oraz perspektywy badawcze,
  8. noc w tradycyjnych opowieściach i dyskursach.

 Termin nadsyłania tekstów: do 15 stycznia 2021 roku.

Szczegóły oraz zgłaszanie tekstów – na platformie: www.journals.us.edu.pl

"STUDIA ETNOLOGICZNE I ANTROPOLOGICZNE" to specjalistyczne czasopismo naukowe o profilu etnologicznym i zarazem antropologicznym, które stanowi forum prezentowania najnowszych materiałów z badań nad zjawiskami i procesami kulturowymi zachodzącymi zarówno lokalnie, regionalnie, ale i globalnie ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej.

"Studia Etnologiczne i Antropologiczne" ukazują się od 1997 roku. Czasopismo - wydawane przez Instytut Nauk o Kulturze w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach - jest rocznikiem. W wersji drukowanej czasopismo ukazywało się w latach 1997-2017, natomiast od 2018 roku jest publikowane w wersji elektronicznej (Open Access).

Na łamach „Studiów Etnologicznych i Antropologicznych” publikowane są rozprawy naukowe oraz doniesienia z badań, wpisujące się w obszar zainteresowań nauk o kulturze i religii. Profil czasopisma wynika ze specyfiki cieszyńskiego ośrodka etnologicznego, który od momentu powstania intensywnie współpracuje ze słowackimi i czeskimi ośrodkami naukowymi.  „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” stwarzają etnologom, antropologom i przedstawicielom pokrewnych dyscyplin możliwość dyskusji, wymiany doświadczeń i zapoznawania się z wynikami aktualnie prowadzonych badań.

Redakcja rocznika zaprasza do nadsyłania artykułów naukowych, sprawozdań, recenzji i komunikatów w języku: polskim, czeskim, słowackim i angielskim. Teksty, przygotowane zgodnie z zaleceniami redakcyjnymi, prosimy kierować do Redakcji za pośrednictwem platformy www.journals.us.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Maciej Kurcz

redaktor naczelny “SEiA”

 

CFP 21/2

2021-05-12

Szanowni Państwo,

W 2021 roku przypada Jubileusz 80-lecia urodzin dr hab. Zygmunta Kłodnickiego, prof. UŚ. W związku z tym pragniemy poświęcić część tegorocznego tomu 21 (2) "Studiów Etnologicznych i Antropologicznych" na teksty napisane przez przyjaciół i współpracowników Pana Profesora, tak z kraju, jak i z zagranicy.

Od 2021 roku „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” są półrocznikiem. Do wydania za drugie półrocze 2021 roku przyjmujemy również teksty, których wspólnym mianownikiem będzie Kultura (w) izolacji.

Termin zgłaszania tekstów za pośrednictwem platformy OJS www.journals.us.edu.pl: 30 czerwca 2021 roku.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

dr hab. Maciej Kurcz, prof. UŚ

redaktor naczelny “SEiA”

NOC CfP (21) cz

2020-12-18

Srdečně Vás zveme, abyste přispěli do dalšího dílu „Studiów Etnologicznych i Antropologicznych“ (ročník 21, 2021), který bychom chtěli věnovat kategorii NOC. (více)

NIGHT CfP (21) eng

2020-12-18

We would like to invite you to submit your research to our Open Access journal: the Journal of Ethnology and Anthropology (vol. 21) that is devoted to the NIGHT issue. (more)

NOC CfP (21) pl

2020-12-18

Serdecznie zapraszamy do współtworzenia kolejnego tomu „Studiów Etnologicznych i Antropologicznych” (t. 21, 2021 rok), który chcielibyśmy poświęcić kategorii NOCY. (więcej)