Architecture and urban planning as demonstration of power in the Polish People’s Republic


Abstract

The article aims at presenting diverse architecture and urban planning projects which serve as examples of power demonstration. It is hardly a new phonomenon, since renditions of the personality cult in architecture dates back to antiquity. However, in this article the point of focus remains Poland, in particular the period of the Polish People’s Republic. What was selected for the analysis was the projects which symbolised the then manner of exercising power over the state. Therefore, the rebuilding of socialist Warsaw is mentioned, along with the Millennium Schools (Polish tysiąclatki), civil construction during the term of Edward Gierek, including the famous “Gierkówka” motorway, and some investments of lesser importance realized by lower ranking politicians.


Keywords

power; architecture; urban planning; PRL (the Polish People’s Republic); city

Bauman Z., 2000, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Przeł. E. Klekot, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.

Cymer A., 2019, Architektura w Polsce 1945–1989, Warszawa, Centrum Architektury.

Cymer A., 2000, Sposób na niepogodę: nadmorskie zabytki, https://culture.pl/pl/artykul/sposob-na-niepogode-nadmorskie-zabytki [dostęp: 4.06.2022].

Eckhardt P., 2016, Przestrzeń i architektura jako obraz doktryny politycznej. Przykład państw socjalistycznych, „Miscellanea Historico-Iuridica”, t. 15, z. 2, s. 17–19.

Falkowski M., 2012, Geopolityka autostrad, „Zeszyty Naukowe WSOWL”, nr 3(165), s. 85.

Gnot L., Ciechan S., Demidowski L., Zugaj Z., Sachadyn M., 1977, Nowy Lublin. Osiedla LSM, Lublin, Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej/Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Haładyj T., 2020, Symboliczny koniec starej – niedobrej – gierkówki, https://

czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,84749,26423615,haladyj-symboliczny

-koniec-starej-niedobrej-gierkowki.html [dostęp: 2.06.2022].

Jaremczak A., 2012, Droga do modernizacji: 36 lat stuknęło gierkówce, https://forsal.pl/artykuly/655945,droga-do-modernizacji-36-lat-stuknelo-gierkowce.html [dostęp: 2.06.2022].

Kędzierski M., 2020, Za dobrzy na PRL. Wybrane koncepcje polskich architektów i urbanistów w latach 1970–1989, w: D. Bazuń, R. Domke, M. Kwiatkowski, red., Meandry modernizacji, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 114–123.

Koziarski S.M., 2021, Potencjał ludnościowy miast a sieć autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, „Czasopismo Geograficzne”, nr 92(2), s. 217–256.

Kusiak J., 2010, Tyrania w Tiranie. Socjalistyczna utopia i miejska rzeczywistość, „Prawo do Miasta”, nr 11–12, s. 70–80.

Łopuch M., 2014, Szczecińskie szkoły tysiąclatki, „Przegląd Zachodniopomorski”, r. 29(58), z. 2, s. 116–117.

Piątek G., 2020, Najlepsze miasto świata. Warszawa w odbudowie 1944–1949, Warszawa, Wydawnictwo WAB.

Semczuk P., 2009, Szkolne tysiąclatki, „Newsweek”, 10.05.2009, s. 30–31.

Skalimowski A., 2014, Budowniczy stolicy. Warszawski mecenat Bolesława Bieruta w latach 1945–1955, „Pamięć i Sprawiedliwość. Pismo naukowe poświęcone historii najnowszej”, nr 2(24), s. 78–89.

Sudjic D., 2017, Język miast, Kraków, Karakter.

Urzykowski T., 2019, Morawiecki chce zbudować w Warszawie łuk triumfalny. „Obiecuję, on stanie w krótkim czasie” (wyborcza.pl), https://warszawa.

wyborcza.pl/warszawa/7,54420,25440598,morawiecki-chce-zbudowac-w-warszawie-luk-triumfalny-obiecuje.html [dostęp: 22.06.2022].

Walaszczyk M., 2008, Prawdziwa historia Gierkówki, https://wiadomosci.dziennik.pl/historia/ludzie/artykuly/426846,edward-gierek-w-internetowym-zakatku-sld.html [dostęp: 22.06.2022].

Waller M., 1967, Szkoły Tysiąclecia na Ziemiach Zachodnich, „Przegląd Zachodni”, nr 1, s. 108–118.

Złowodzki M., 2020, O architekturze budynków biur w Moskwie, „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury”, t. 48, s. 49–72.


Published : 2022-12-13


KędzierskiM. (2022). Architecture and urban planning as demonstration of power in the Polish People’s Republic. Studia Etnologiczne I Antropologiczne, 22(2), 1-11. https://doi.org/10.31261/SEIA.2022.22.02.02

Maciej Kędzierski 
Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie (współpraca)  Poland
https://orcid.org/0000-0001-5955-9528
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

The Copyright Owners of the submitted texts grant the Reader the right to use the pdf documents under the provisions of the Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY SA). The user can copy and redistribute the material in any medium or format and remix, transform, and build upon the material for any purpose.

1. License

The University of Silesia Press provides immediate open access to journal’s content under the Creative Commons BY-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY-SA 4.0 license.

2. Author’s Warranties

The author warrants that the article is original, written by stated author/s, has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author/s.

If the article contains illustrative material (drawings, photos, graphs, maps), the author declares that the said works are of his authorship, they do not infringe the rights of the third party (including personal rights, i.a. the authorization to reproduce physical likeness) and the author holds exclusive proprietary copyrights. The author publishes the above works as part of the article under the licence "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International".

ATTENTION! When the legal situation of the illustrative material has not been determined and the necessary consent has not been granted by the proprietary copyrights holders, the submitted material will not be accepted for editorial process. At the same time the author takes full responsibility for providing false data (this also regards covering the costs incurred by the University of Silesia Press and financial claims of the third party).

3. User Rights

Under the CC BY-SA 4.0 license, the users are free to share (copy, distribute and transmit the contribution) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the article for any purpose, provided they attribute the contribution in the manner specified by the author or licensor.

4. Co-Authorship

If the article was prepared jointly with other authors, the signatory of this form warrants that he/she has been authorized by all co-authors to sign this agreement on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this agreement.

I hereby declare that in the event of withdrawal of the text from the publishing process or submitting it to another publisher without agreement from the editorial office, I agree to cover all costs incurred by the University of Silesia in connection with my application.