Przestrzeń kulturowego współistnieniaAbstrakt

Spis rzeczy
Wstęp (Irena Bukowska-Floreńska)  7

PRZESTRZEŃ IDEOWA

Krzysztof Wieczorek: Przestrzeń w nowej jaskini Platona. O niespójności wyobrażeń przestrzeni w kulturze współczesnej 17
ks. Józef Budniak: Ekumenizm w przestrzeni religijnej na Śląsku Cieszyńskim 29
Ryszard Kantor: Kulturowe aspekty sporu o przestrzeń ideową 37
Dariusz Rott: lkonosfera Leszna w latach 1628-1656 jako przestrzeń kulturowego współistnienia. Zarys problematyki 49

 PRZESTRZEŃ MIEJSKA A TOŻSAMOŚĆ SPOŁECZNO-KULTUROWA

Konrad Górny, Mirosław Marczyk: Obraz miasta jako przestrzeni kreowanej i przestrzeni kreującej tożsamość kulturową jego mieszkańców. Przyczynek do antropologii Wrocławia 75
Izabella Bukraba-Rylska: Lokalne zasoby kulturowe w świadomości mieszkańców gminy - przypadek Białowieży 93
Maria Z. Pulinowa: O kształtowaniu tożsamości kulturowej młodzieży w przestrzeni miejskiej 109
Anna Brzozowska-Krajka: Przestrzenie tradycji etnicznej w strukturze amerykańskiej metropolii (na przykładzie regionalizmu podhalańskiego) 121
Bronisława Kopczyńska-Jaworska: Ewangelicy łódzcy w przestrzeni miasta 133

PRZESTRZEŃ POGRANICZY

Halina Rusek: Pogranicze etniczne - wielokulturowa przestrzeń 145
Urszula Swadźba: Przestrzeń pogranicza a wartości w życiu młodzieży. Próba porównania 155
Barbara Kołodziejska: Region lubuski - nowy obszar kulturowy 169


Pobierz


Opublikowane : 2000-01-01


Studia Etnonogiczne i Antropologiczne, R. (2000). Przestrzeń kulturowego współistnienia. Studia Etnologiczne I Antropologiczne. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/1927

Redakcja Studia Etnonogiczne i Antropologiczne  seia@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej