Tom 27 (2019): Studia Politicae Universitatis Silesiensis„Studia Politicae Universitatis Silesiensis” w roku 2018 przyjęły formułę kwartalnika recenzowanego, którego jedyną wersją jest wersja elektroniczna publikowana w dostępie otwartym w Central and Eastern European Online Library (www.ceeol.com) oraz w University of Silesia Press – Open Journal System (www.journals.us.edu.pl).

Tom 27 kwartalnika „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” (2019) kończy roczną edycję elektroniczną, która, podobnie jak poprzednie tomy, gromadzi teksty w kilku – tym razem czterech – działach tematycznych. Tom otwiera się działem „Teoria polityki i myśl polityczna” mieszczącym jeden artykuł dotyczący mowy nienawiści w polskiej publicystyce politycznej w latach 2010—2019. Autorem tego tekstu jest Zbigniew Werra. Kolejny dział – „Polityki publiczne” mieści dwa teksty. Agnieszka Florczak przedstawia problemy polityki azylowej naszego kraju, Anna Lada kwestie sukcesu zawodowego w kontekście polityki zatrudnienia. Artykuł Łukasza Wielgosza o rywalizacji politycznej w stanach bezpartyjnych lokuje się w dziale „Systemy polityczne”, a w „Komunikowanie społeczne i polityczne” zawiera się tekst Agnieszki Grzesiok-Horosz dotyczący KRRiT oraz RMN.

Jako że to ostatni w roku tom, a czasopismo jest kwartalnikiem recenzowanym, w dziale „Recenzenci w 2019 roku” zaprezentowane zostały nazwiska recenzentów wszystkich opublikowanych w mijającym roku tekstów.


Dwójka redakcyjna

Redakcja SPUS
1-2
Spis treści

Redakcja SPUS
3-5
Teoria polityki i myśl polityczna

Systemy polityczne

Stopka redakcyjna

Redakcja SPUS
138