Małżeństwa mieszkańców katolickiej parafii Mosty koło Jabłonkowa w „długim wieku XIX”


Abstrakt

Głównym celem artykułu jest przedstawienie kwestii związanych z zawieraniem małżeństw w katolickiej parafii w Mostach koło Jabłonkowa w XIX wieku. W tekście omówiono liczbę zawieranych małżeństw oraz ich okoliczności, wpływ sytuacji społecznej i gospodarczej na liczbę małżeństw w latach 1791—1910. Punkt wyjścia dla rozważań stanowią badania metryk ślubnych. Ważnym celem opracowania jest wykazanie przydatności analizy demograficznej dla wyjaśnienia przyczyn i konsekwencji przemian demograficznych w kontekście postępującego procesu industrializacji.


Słowa kluczowe

demografia historyczna; małżeństwo; parafia katolicka w Mostach koło Jabłonkowa

Dokoupil L.: Demografický vývoj ostravské průmyslové oblasti v období její geneze a počátečního vývoje: závěrečná výzkumná zpráva, úkol VIII‑3— 10/1. Pedagogická fakulta v Ostravě. Ostrava 1972.
Dokoupil L.: Důsledky hladových let v polovině 19. století pro vývoj populace Těšínských Beskyd. „Sborník prací Pedagogické fakulty v Ostravě, řada C‑10”. Ostrava 1975, s. 59—82.
Dokoupil L.: Obyvatelstvo ostravské průmyslové oblasti do sčítání 1869. Praha 1987.
Dokoupil L.: Přirozený pohyb obyvatelstva a jeho úloha v populačním vývoji ostravské průmyslové oblasti v období její geneze a počátečního vývoje. Praha 1972.
Dokoupil L.: Z díla historického demografa, Ostravská univerzita v Ostravě. Ostrava 2015.
Dokoupil L., Nesládková L., Lipovski R.: Populace Rakouského Slezska a severovýchodní Moravy v éře modernizace. Ostrava 2014.
Fialová L.: Dějiny obyvatelstva českých zemí. Praha 1996.
Gaura K.: Mosty u Jablunkova v letech 1848—1918 (3. část). „Těšínsko 38” 1995, č. 1, s. 4—15.
Historia Śląska. T. 2: 1763—1850. Cz. 1: 1763—1806. Red. W. Długoborski. Wrocław 1966.
Horský J., Seligová M.: Rodina našich předků. Praha 1997.
Jež R., Pindur D.: Mosty u Jablunkova včera a dnes. Mosty koło Jabłonkowa wczoraj i dziś. Český Těšín 2014.
Kárníková L.: Vývoj obyvatelstva v českých zemí 1754—1914. Praha 1965.
Litnerová Z.: Demografický vývoj Třinecka v letech 1839—1900 na příkladě Třince, Vendryně a Písečné. Diplomová práce na Pedagogické fakultě v Ostravě. Ostrava 1988.
Maur E.: Základy historické demografie. Praha 1978.
Morcinek G.: Śląsk. Cuda Polski. Poznań 1933.
Myška M.: Region a industrializace, studie k dějinám industrializace Slezska (1800—1918). Ostrava2014.
Pitronová B.: Těšínsko v letech 1653—1848. W: Nástin dějin Těšínska. Oprac. M. Borák, D. Gawrecki. Praha—Ostrava 1992.
Popiołek K.: Historia Śląska. Od pradziejów do 1945 roku. Katowice 1972.
Rachfalíková N.: Demografický vývoj obce Bukovec v letech 1795—1930. Diplomová práce na Pedagogické fakultě v Ostravě. Ostrava 1987.
Spyra J.: Śląsk Cieszyński w okresie 1653—1848. Cieszyn 2002.
Studnicki G.: Lidové zvyky a obyčeje na Těšínském Slezsku. Obrzędowość doroczna i rodzinna na Śląsku Cieszyńskim. Český Těšín 2011.
Štika J., Stolařík I., Tomolová V.: Těšínsko. 3. díl: Rodina a obec. Obyčeje. Lidové léč itelství. Český Těšín—Rožnov pod Radhoštěm 2001.
Turoň L.: Vývoj přirozené měny obyvatelstva evangelické farnosti Bystřice nad Olší ve statistické éře. Diplomová práce na Katedře historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Ostrava 2016.
Vochala J.: Slezská svatba. Popis a návod k pořádání slezské svatby na slavnostech. Polská Ostrava 1914.
Vyhlídal J.: Slezská svatba. Opava 1894.
Wojtyla J.: Pamětní kniha Mostů u Jablunkova. 1. díl: Mosty u Jablunkova 1953—1977. Mosty u Jablunkova 1977.
Pobierz

Opublikowane : 2019-12-28


Turoň, L. (2019). Małżeństwa mieszkańców katolickiej parafii Mosty koło Jabłonkowa w „długim wieku XIX”. Wieki Stare I Nowe, 14(19), 183-202. https://doi.org/10.31261/WSN.2019.19.12

Lukáš Turoň  lukasturon89@seznam.cz
Ostravská univerzita v Ostravě  Czechia
https://orcid.org/0000-0003-3076-8742