Tom 14 Nr 19 (2019): Wieki Stare i NoweTom 14 (19) czasopisma „Wieki Stare i Nowe” składa się z szesnastu artykułów, poświęconych różnym aspektom historii polskiej i powszechnej na przestrzeni dziejów.

Różnorodność epoki starożytnej prezentują studia poświęcone konfliktowi Rzymu i Kartaginy, idei Romy, a także weterynarii antycznej. W kolejnych artykułach podjęto interesującą refleksję nad dziejami Rzeczypospolitej szlacheckiej XVII i XVIII stulecia. Swe miejsce w publikacji znalazły teksty poświęcone czasom późniejszym od wojny secesyjnej aż po drugą wojnę światową. Są w tomie artykuły dotyczące zarówno historii politycznej, życia elit szlacheckich i przedstawicieli rodów magnackich, jak i historii społecznej, demograficznej, codziennej z udziałem bezimiennych bohaterów historii. Tom dopełnia dział Artykuły recenzyjne i recenzje zawierający krytyczne omówienia kilku ostatnio opublikowanych prac z zakresu historii starożytnej, nowożytnej i najnowszej.


CAŁY NUMER
Czwórka tytułowa

Artykuły

Tomasz Fortoński, DOI 10.31261/WSN.2019.19.14
229-245
Artykuły recenzyjne i recenzje

Judyta Ścigała, WSN.2019.19.17
281-284
Stopka redakcyjna