Miasto chorych — sytuacja mieszkaniowa wrocławian a zachorowalność na gruźlicę płuc w okresie Republiki Weimarskiej (1919—1933)


Abstrakt

W artykule poruszono kwestię sytuacji mieszkaniowej we Wrocławiu i jej wpływu na rozwój gruźlicy płuc w okresie Republiki Weimarskiej. Ukazano działania władz miasta na rzecz walki z gruźlicą poprzez poprawę warunków życia jego mieszkańców. Tekst opiera się w głównej mierze na źródłach z epoki. Wrocław ukazano jako miasto, w którym walczono o poprawę zdrowia oraz jakości życia ludności.


Słowa kluczowe

gruźlica; mieszkalnictwo; Republika Weimarska; choroby społeczne; zdrowie; Wrocław

Bańkowski A.: Etymologiczny słownik języka polskiego. T. 1. Warszawa 2000.

Blobel H.J.: Die Tuberkulosesterblichkeit in den einzelnen Stadtvierteln von Breslau während der Jahre 1910—1931. Breslau 1934.

Die Wohnungswirtschaft der Stadt Breslau. Denkschrift des Magistrats. Oprac. M. Fuchs, F. Behrendt. Breslau 1927.

Kononowicz W.: Pierwszy plan generalny Wrocławia (1924) i początki kompleksowego projektowania urbanistycznego. W: Architektura Wrocławia. T. 2: Urbanistyka. Oprac. J. Rozpędowski. Wrocław 1995, s. 301—338.

Kononowicz W.: Wrocław. Kierunki rozwoju urbanistycznego w okresie międzywojennym. Wrocław 1997.

Kulak T.: Historia Wrocławia. Od twierdzy fryderycjańskiej do twierdzy hitlerowskiej. Wrocław 2001.

Okólska H.: Wrocławski Samorząd na początku XX w. Wrocław 2004.

Sokołowski E.: Proletarjacka choroba. Warszawa 1911.

Urbanik J.: WuWa — wzorcowe osiedle Wrocławskiej Wystawy „Mieszkanie i Miejsce Pracy”, 1929 (Wohnung Und Werkraum Ausstellung). W: Ten wspaniały wrocławski modernizm. Oprac. S. Lose. Wrocław 1998, s. 133—154.

Wielki słownik medyczny. Oprac. T. Widłak‑Piernikowa. Warszawa 1996.

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-28


Kotrys, N. (2019). Miasto chorych — sytuacja mieszkaniowa wrocławian a zachorowalność na gruźlicę płuc w okresie Republiki Weimarskiej (1919—1933). Wieki Stare I Nowe, 14(19), 246-260. https://doi.org/10.31261/WSN.2019.19.15

Natalia Maria Kotrys 
Uniwersytet Wrocławski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5039-6977