Status prawny konia w I Rzeczypospolitej

Piotr Krzyżański
https://orcid.org/0000-0001-5764-4075


Abstrakt

The article introduces the history of the horse in the times of the First Polish Republic, focusing particularly on its law aspects. The horse as a tool and a symbol of the ruling class played a key role in creating human civilisation, sometimes also through destruction. Furthermore, the Author outlines possible paths for further research into the issue of the horse influence on the society of the feudal system.


Słowa kluczowe

horse; law; First Polish Republic; sarmatism

Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego. Wyd. staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. Vol. 5. Lwów, 1875.

Bohuszewicz, P. “Hermeneutyki Sarmatyzmu.” In Tradycje szlacheckie we współczesnej kulturze polskiej. Ed. M. Lutomierski. Toruń, 2014.

Bołdyrew, A. Equus Polonus. Koń w wojsku polskim w XVI wieku. Piotrków Trybunalski, 2016.

Bołdyrew, A. Produkcja i koszty uzbrojenia w Polsce XVI wieku. Warszawa, 2005.

Czacki, T. Dzieła. Vol. 1. Poznań, 1843.

Czacki, T. Dzieła. Vol. 2. Poznań, 1844.

Czapski, M. Historya powszechna konia. Vol. 2. Poznań, 1874.

Edwards, E.H. Wielka encyklopedia: konie. Transl. I. Dyczewska, J. Łojek. Warszawa, 2002.

Gapski, M.H. Koń w kulturze polskiego średniowiecza. Poznań, 2014.

Górski, K. Historya Jazdy Polskiej. Kraków, 1894.

Mączak, A. Klientela. Nieformalne systemy władzy w Polsce i Europie XVI–XVIII w. Warszawa, 1994.

Nowakowski, A. (ed.). Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1450–1500. Toruń, 1998

Ochmański, W. Wiedza rolnicza w Polsce od XVI do połowy XVIII wieku. Wrocław, 1965.

Pickeral, T. Konie i kuce: Kompendium. Transl. M.W. Granas Olewiński. Warszawa, 2006.

Pruski, W. “Dzikie konie wschodniej Europy.” Roczniki Nauk Rolniczych. Vol. 85. Warszawa, 1959.

Sienkiewicz, H. Pan Wołodyjowski (chapter 49). http://wiersze.wikia.com/wiki/Pan_Wo%C5%82odyjowski/Rozdzia%C5%82_49 [access: 8.02.2018].

Szekspir, W. Ryszard III. Akt V, scena 4.

Toffler, A. Trzecia fala. Poznań, 2006.


Opublikowane : 2017-12-24


KrzyżańskiP. (2017). Status prawny konia w I Rzeczypospolitej. Zoophilologica, (3), 213-220. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/7130

Piotr Krzyżański 
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu  Polska
https://orcid.org/0000-0001-5764-4075

Mgr, doktorant w Zakładzie Historii Wojskowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przygotowuje rozprawę doktorską pt. „Koń w renesansowej Polsce”. Specjalizuje się w tematyce związanej z doktrynami wojennymi, ze szczególnym naciskiem na analizę powiązań gospodarczych, społecznych, a także politycznych.