Nr 3 (2017): Zoophilologica - T.3 (2017) - PodmiotowośćZagadnienie podmiotowości, tak ludzi, jak i zwierząt, jest niezwykle złożone. Jest jednym z podstawowych pojęć wielu różnych obszarów teoretyzowania, będąc przy tym stałym obiektem sporów. Wobec zwierząt proponuje się „koncepcję podmiotowości szczególnej, tj. podmiotowości funkcjonalnej ustanowionej w interesie zwierząt” (za Janem Białocerkiewiczem). W nauce istnieje pojęcie apersonalnej podmiotowości zwierząt, która podlega stopniowaniu w zależności od poziomu wrażliwości i odczuwania bólu. Posthumanizm otwiera się na nowe formy podmiotowości, zachęcając do poszukiwania najlepszego kryterium podmiotowości zwierząt, zdefiniowania terminu „podmiot” wobec gatunków zwierzęcych (czy wszystkich?) i uporządkowania sformułowań funkcjonujących w literaturze przedmiotu.

[...]

Do rąk Czytelników oddajemy trzeci już monograficzny numer interdyscyplinarnego czasopisma, zawierający artykuły autorów, którzy ani wprost, ani w jednolity sposób nie definiują statusu i podmiotowości zwierząt, ale podejmują próby badania owego zagadnienia poprzez pryzmat własnych dziedzin badawczych – z ich specyficzną siatką pojęciową i metodologią. [...] Ich praca stanowi skromny wkład dla określenia wieloaspektowej istoty podmiotowości zwierząt, ale bez wątpienia stanie się cenna w kontekście pytania o to, kim jesteśmy my sami.

Dariusz Gzyra
Justyna Tymieniecka‑Suchanek


Cały numer

Redakcja Zoophilologica
Strony redakcyjne

Od Redakcji

Redakcja Zoophilologica
7-8
Dariusz Gzyra, Justyna Tymieniecka‑Suchanek
9-10
Artykuły

Tatiana Michajłowna Goriczewa, Alina Mitek-Dziemba; Ekaterina Nikitina
69-81
Polemiki / omówienia

Recenzje

Sprawozdania

John W.M. Jagt, Elena A. Jagt‑Yazykova
261-279
Noty o książkach

Noty o autorach

Redakcja Zoophilologica
297-303