Gatunki stowarzyszone: ogary polskie i ich ludzieAbstrakt

Polish hounds, an old breed of hunting dogs reconstructed in the 50s, illustrate the history of naturoculture. Like Donna Haraway’s cyborgs, Polish hounds transgress three binary oppositions. Firstly, they transgress the boundary between reality and fiction, as the dogs’ physical bodies are co -created by cultural narrations. Secondly, Polish hounds are a product of selective breeding, so they transgress the boundary between nature and culture. Finally, the boundary between nature and technology is blurred. Their bodies are object of technological interventions and scientific research that are to enable their further existence. In addition, Polish hounds and their people encourage reflection on human -animal collectives, where human and non -human lives are interconnected. The dogs and humans provide example of co -existence and embodiment of trans -species solidarity and thus they create a starting point of thinking about post -humanist connections and collectives.


Słowa kluczowe

Polish hounds; purebred dogs; natureculture; companion species; posthumanism

D. Haraway. Manifest gatunków stowarzyszonych. Tłum. Joanna Bednarek. W: Teorie wywrotowe: antologia przekładów. Red. A. Gajewska. Poznań 2012, s. 246

D. Haraway. Manifest cyborga. Nauka, technologia i lewicowy feminizm u końca XX wieku. Kobiety w zintegrowanym obiegu. Tłum. Ewa Franus, „Magazyn Sztuki” 1998, nr 17

E. Fudge. Animal. London 2002

K. Ściesiński, Ogar Polski, Agencja Wydawnicza Ergos, 1993

W. Korsak, Rok myśliwego, Poznań 1922

Klub Ogara Polskiego, http://klubogarapolskiego.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=71 [dostęp 10.04.2016]

E. Domańska. Historie niekonwencjonalne. Poznań 2006.

I. Głażewska, B. Prusak, Ocena sukcesu hodowlanego ogarów polskich zarejestrowanych w Księdze Wstępnej, http://www.siczorlowska.republika.pl/pliki/ogary%20KW.pdf [dostęp 01.04.2016]

M. Douglas. Czystość i zmaza. Tłum. M. Bucholc. Warszawa 2007

B. Latour. Nigdy nie byliśmy nowocześni: studium z antropologii symetrycznej. Tłum. Maciej Gdula. Warszawa 2011

M. Shirley. Frankenstein. Tłum. Henryk Goldmann. Warszawa 2000

P. Rabinow. Essays on the Anthropology of Reason. Princeton 1996


Opublikowane : 2017-12-24


DąbrowskaM. (2017). Gatunki stowarzyszone: ogary polskie i ich ludzie. Zoophilologica, (3), 221-236. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/7131

Magdalena Dąbrowska 
Uniwersytet Marii Curie‑Skłodowskiej  Polska

Dr, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Studiowała filozofię na UMCS w Lublinie i gender studies na CEU w Budapeszcie. Pracowała w Centre for Policy Studies, Central European University przy projekcie badawczym „QUING” (Quality in Gender + Equality Policy, www. quing.eu). Współredaktorka książek: Męskość jako kategoria kulturowa. Praktyki męskości (Lublin 2010) oraz Zwierzęta, gender i kultura. Perspektywa ekologiczna, etyczna i krytyczna (Lublin 2014). Stypendystka ERSTE Stiftung (Patterns Lectures Program), Instytutu Badań o Człowieku w Wiedniu (IWM) oraz Central European University. Obecnie zajmuje się relacją człowiek – zwierzę we współczesnej kulturze, ze szczególnym uwzględnieniem wystaw psów rasowych.