Sprawozdanie z przebiegu Ogólnopolskiej Konferencji „Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku – hodowla, etyka, śmierć i przeznaczenie”

Piotr Białas
https://orcid.org/0000-0001-9133-4177


Abstrakt

 

Piotr Białas's report on the conference titled "Practices concerning animals in the 21st century - breeding, ethics, death and fate" organized in Poznań by the Adam Mickiewicz University (UAM) and Karol Marcinkowski Medical University (UMP) along with the "Otwarte Klatki" ("Open Cages") Association at the turn of September 2016.Opublikowane : 2017-12-24


BiałasP. (2017). Sprawozdanie z przebiegu Ogólnopolskiej Konferencji „Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku – hodowla, etyka, śmierć i przeznaczenie”. Zoophilologica, (3), 281-284. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/7137

Piotr Białas 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  Polska
https://orcid.org/0000-0001-9133-4177

Mgr, absolwent drugiego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Członek Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry i Zakładu Biologii Komórki UM w Poznaniu. W swojej codziennej pracy badawczej skupia się na wy- jaśnieniu mechanizmów działania ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej na biologię komórek nowotworowych oraz porusza zagadnienia z zakresu tranzycji epitelialno-mezenchymalnej. Do innych zainteresowań należą alternatywne metody w zakresie przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach.