Recenzja książki: Dydaktyka i łowy. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Władysławowi Dynakowi. Red. Ryszard Waksmund i Dorota Michułka. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2016

Ewelina Rąbkowska
https://orcid.org/0000-0001-5080-5999


Abstrakt

 Ewelina Rąbkowska's review of Dydaktyka i łowy. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Władysławowi Dynakowi. Eds. Ryszard Waksmund and Dorota Michułka. The book was published by Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław, in 2016Opublikowane : 2018-12-24


RąbkowskaE. (2018). Recenzja książki: Dydaktyka i łowy. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Władysławowi Dynakowi. Red. Ryszard Waksmund i Dorota Michułka. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2016. Zoophilologica, (4), 343-346. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/7500

Ewelina Rąbkowska 
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0001-5080-5999

Ewelina Rąbkowska – mgr, literaturoznawczyni, specjalizująca się w literaturze dziecięcej i młodzieżowej. Ukończyła studia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia podyplomowe „Literatura i książka dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności” pod kierunkiem prof. dr hab. Grzegorza Leszczyńskiego. Uczestniczka studiów doktoranckich w Zakładzie Literatury Popularnej, Dziecięcej i Młodzieżowej Instytutu Literatury Polskiej UW. Pracuje w Muzeum Książki Dziecięcej w Warszawie. Autorka artykułów naukowych i recenzji. Członkini Polskiej Sekcji International Board on Books for Young People oraz Pracowni Badań nad Literaturą dla Dzieci i Młodzieży.