„Forum Lingwistyczne” publikuje studia empiryczne i teoretyczne dotyczące wszelkich fenomenów językowych i językoznawczych. Celem pisma jest prezentacja badań objaśniających zjawiska uniwersalne, jak i te, które opisują i wyjaśniają specyfikę języków narodowych. Czasopismo jest platformą prezentującą dokonania różnych subdyscyplin językoznawczych – synchronicznych i diachronicznych – niezależnie od przynależności metodologicznej. Szczególnie zainteresowani jesteśmy publikacją prac prezentujących najnowsze językoznawcze projekty badawcze: sprawozdania i wyniki prac, które stanowią istotny wkład w rozwój lingwistyki (więcej)

„Forum Lingwistyczne” jest indeksowane w następujących bazach danych: CEEOL, BazHum, CEJSH, POL-index, Linguistic Bibliography Online,  iSybislaw, Index Copernicus International, a także WorldCat, Naviga oraz INFONA. „Forum Lingwistyczne”  jest  również beneficjentem programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” i znajduje się na liście MNiSW z 2019 roku (20 punktów). 

ISSN: 2449-9587 (Print) ISSN: 2450-2758 (Online) DOI: 10.31261/FL


 
 


 • EBSCO
 • MLA International Bibliography
 • BazHum
 • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
 • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
 • DOAJ - Directory of Open Access Journals
 • IC Journals Master List
 • PBN
 • Linguistic Bibliography Online
 • iSybislaw
 • WorldCat
 • Naviga
 • INFONA
 • Arianta

MNISW
20

ICV
ICV 2019 = 82.28 <br><br> ICV 2018 = 76.05

Pobieranie

CAŁY NUMER