ZAPROSZENIE DO PUBLIKACJI

Szanowni Państwo,

zapraszamy do nadsyłania artykułów do kolejnego numeru „Forum Lingwistycznego”, który  poświęcony będzie pragmatyce lingwistycznej w wymiarze synchronicznym i diachronicznym. Czekamy na opracowania naukowe podejmujące następujące zagadnienia badawcze:

  • miejsca wspólne i odrębne badań semantycznych i pragmatycznych,
  • dokonania pragmalingwistyki synchronicznej a badania historycznojęzykowe,
  • terminologia w badaniach pragmalingwistycznych,
  • badania dyskursologiczne w perspektywie historycznej,
  • dialog w tekstach dawnych i współczesnych,
  • pragmatyka a narzędzia cyfrowe w analizie językoznawczej,
  • rola czynników pragmatycznych w procesie zmiany znaczeniowej,
  • historyczna analiza aktów mowy vs. analiza historycznych aktów mowy.

Przedstawiony powyżej katalog tematów nie jest zamknięty - oczekujemy również na teksty, które pokażą nowe perspektywy badawcze pragmatyki językoznawczej.

Publikujemy także recenzje i polemiki odnoszące się do tekstów naukowych o tematyce pragmalingwistycznej.

Artykuły przyjmujemy w trybie ciągłym, publikowane są trybie online first. Całość numeru ukaże się w postaci elektronicznej w wolnym dostępie w 1. półroczu 2021 roku.

Teksty prosimy składać za pośrednictwem platformy Open Journal System (https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FL) od 1.04. 2020 r. W razie wątpliwości bądź problemów technicznych prosimy o kontakt mejlowy: forumlingwistyczne@us.edu.pl

„Forum Lingwistyczne” znajduje się na liście czasopism MNiSW (20 punktów).

Wszelkie szczegółowe informacje i wskazówki edytorskie znajdą Państwo również na stronie www.forumlingwistyczne.us.edu.pl.

Z wyrazami szacunku
Redakcja „Forum Lingwistycznego”