RECENZENCI

Recenzenci rocznika 2019

1. Stanisław Cygan, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
2. Magdalena Hawrysz, Uniwersytet Zielonogórski
3. Tomasz Lisowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
4. Magdalena Pietrzak, Uniwersytet Łódzki
5. Urszula Sokólska, Uniwersytet w Białymstoku
6. Marta Węsierska, University of Sheffield
7. Björn Wiemer, Johannes Gutenberg Universität w Mainz
8. Iryna Zbyr, Hanuk University of Foreign Studies

Recenzenci rocznika 2018

1. Małgorzata Gębka-Wolak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2. Joanna Janas, Universitá degli Studi di Bari Aldo Moro
3. Alina Kępińska, Uniwersytet Warszawski
4. Tomasz Lisowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
5. Ewa Młynarczyk, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
6. Urszula Sokólska, Uniwersytet w Białymstoku
7. Anna Wojciechowska, Uniwersytet Zielonogórski
8. Ewa Woźniak, Uniwersytet Łódzki

Recenzenci rocznika 2017

1. Grażyna Filip, Uniwersytet Rzeszowski
2. Magdalena Hawrysz, Uniwersytet Zielonogórski
3. Eugenija Karpilovska, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy
4. Ałła Krawczuk, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki
5. Ewa Malinowska, Uniwersytet Opolski
6. Jolanta Nocoń, Uniwersytet Opolski
7. Małgorzata Nowak-Barcińska, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Recenzenci rocznika 2016

1. Jolanta Bujak-Lechowicz, Akademia Ignatianum Kraków
2. Irena Jaros, Uniwersytet Łódzki
3. Dorota Kozaryn, Uniwersytet Szczeciński
4. Ewa Malinowska, Uniwersytet Opolski
5. Jolanta Nocoń, Uniwersytet Opolski
6. Paweł Nowak, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
7. Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz, Uniwersytet Łódzki
8. Anna Wojciechowska, Uniwersytet Zielonogórski

Recenzenci rocznika 2015

1. Magdalena Hawrysz, Uniwersytet Zielonogórski
2. Alina Kępińska, Uniwersytet Warszawski
3. Tomasz Lisowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
4. Piotr Łabuda, Katolicki Uniwersytet Lubelski
5. Paweł Nowak, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
6. Agnieszka Słoboda, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
7. Jolanta Szarlej, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
8. Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz, Uniwersytet Łódzki

Recenzenci rocznika 2014

1. Barbara Bogołębska, Uniwersytet Łódzki
2. Anna Dąbrowska, Uniwersytet Wrocławski
3. Małgorzata Karwatowska, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
4. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
5. Paweł Nowak, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
6. Radosław Pawelec, Uniwersytet Warszawski
7. Agnieszka Słoboda, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
8. Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz, Uniwersytet Łódzki
9. Ewa Teodorowicz-Hellman, Uniwersytet w Sztokholmie
10. Kamilla Termińska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
11. Piotr Żmigrodzki, Instytut Języka Polskiego PAN