Zespół redakcyjnyRedaktor naczelna

Magdalena Pastuch, Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Śląski - magdalena.pastuch@us.edu.pl 

Zastępca redaktor naczelnej

Mirosława Siuciak, Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Śląski - miroslawa.siuciak@us.edu.pl

Sekretarz naukowa

Katarzyna Sujkowska-Sobisz, Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Śląski - katarzyna.sujkowska-sobisz@us.edu.pl  

Redaktor

Aleksandra Janowska, Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Śląski

Iwona Loewe, Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Śląski

Karolina Lisczyk-Kubina, Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Śląski

Jacek Warchala, Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Śląski