Zespół redakcyjnyRedaktor naczelna – Magdalena Pastuch, Uniwersytet Śląski, magdalena.pastuch@us.edu.pl

Zastępca redaktor naczelnej – Mirosława Siuciak, Uniwersytet Śląski, miroslawa.siuciak@us.edu.pl

Sekretarz naukowa redakcji – Katarzyna Sujkowska-Sobisz, Uniwersytet Śląski, katarzyna.sujkowska-sobisz@us.edu.pl

Komitet Redakcyjny

Aleksandra Janowska, Uniwersytet Śląski, aleksandra.janowska@us.edu.pl
Karolina Lisczyk, Uniwersytet Śląski, karolina.lisczyk@us.edu.pl
Iwona Loewe, Uniwersytet Śląski, iwona.loewe@us.edu.pl
Jacek Warchala, Uniwersytet Śląski, jacek.warchala@us.edu.pl
Katarzyna Węsierska, Uniwersytet Śląski, katarzyna.wesierska@us.edu.pl