Zespół redakcyjnyRedaktor naczelna – Magdalena Pastuch, Uniwersytet Śląski, Polska, magdalena.pastuch@us.edu.pl, ORCID 0000-0001-6960-7191

Zastępca redaktor naczelnej – Katarzyna Sujkowska-Sobisz, Uniwersytet Śląski, Polska, katarzyna.sujkowska-sobisz@us.edu.plORCID 0000-0002-9379-7973

Sekretarz naukowa redakcji – Karolina Lisczyk, Uniwersytet Śląski, Polska, karolina.lisczyk@us.edu.plORCID 0000-0002-8741-1595

Komitet Redakcyjny

Aleksandra Janowska, Uniwersytet Śląski, Polska, aleksandra.janowska@us.edu.plORCID 0000-0001-6597-8729
Iwona Loewe, Uniwersytet Śląski, Polska, iwona.loewe@us.edu.plORCID 0000-0002-5959-8938
Mirosława Siuciak, Uniwersytet Śląski, Polska, miroslawa.siuciak@us.edu.plORCID 0000-0001-9770-6605
Jacek Warchala, Uniwersytet Śląski, Polska, jacek.warchala@us.edu.plORCID 0000-0002-9160-9270
Katarzyna Węsierska, Uniwersytet Śląski, Polska, katarzyna.wesierska@us.edu.plORCID 0000-0001-6378-9350