Zespół redakcyjnyRedaktor naczelna – Magdalena Pastuch

Zastępca redaktor naczelnej – Mirosława Siuciak

Sekretarz naukowa redakcji – Katarzyna Sujkowska-Sobisz

Komitet Redakcyjny

Aleksandra Janowska
Karolina Lisczyk
Iwona Loewe
Jacek Warchala
Katarzyna Węsierska