Zespół redakcyjnyRedaktor naczelna – Magdalena Pastuch, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska, magdalena.pastuch@us.edu.pl, ORCID 0000-0001-6960-7191

Zastępca redaktor naczelnej – Katarzyna Sujkowska-Sobisz, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska, katarzyna.sujkowska-sobisz@us.edu.plORCID 0000-0002-9379-7973

Sekretarz naukowa redakcji – Karolina Lisczyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska, karolina.lisczyk@us.edu.plORCID 0000-0002-8741-1595

Komitet Redakcyjny

Aleksandra Janowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska, aleksandra.janowska@us.edu.plORCID 0000-0001-6597-8729
Iwona Loewe, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska, iwona.loewe@us.edu.plORCID 0000-0002-5959-8938
Oľga Orgoňová, Filozofická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave, Słowacja, olga.orgonova@uniba.sk ORCID 0000-0003-0159-7198
Mirosława Siuciak, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska, miroslawa.siuciak@us.edu.plORCID 0000-0001-9770-6605
Żanna Sładkiewicz, Uniwersytet Gdański, Polska, zanna.sladkiewicz@ug.edu.pl, ORCID 0000-0001-7237-5328
Marta Smykała, Uniwersytet Rzeszowski, Polska,  msmykala@ur.edu.pl ORCID  0000-0002-4673-526X
Jacek Warchala, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska, jacek.warchala@us.edu.plORCID 0000-0002-9160-9270
Katarzyna Węsierska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska, katarzyna.wesierska@us.edu.plORCID 0000-0001-6378-9350