INFORMACJE OGÓLNE

1. Przyjmowane są artykuły w języku polskim i w językach kongresowych (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski).

2. Artykuł powinien być złożony tylko w wersji zanonimizowanej; prosimy o zapoznanie się z instrukcją anonimizacji tekstu.

3. Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem dla autorów, w którym opisano proces składania artykułu naukowego w programie OJS.

4. Warunkiem publikacji tekstu jest uzyskanie dwóch pozytywnych opinii przygotowanych przez recenzentów nieznających tożsamości autora i dlatego zaleca się unikanie sformułowań, które ułatwiłyby recenzentowi rozpoznanie autora.

5. Złożenie tekstu do "Forum Lingwistycznego" jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tegoż tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji  "Creative Commons Uznanie Autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0. Międzynarodowe" CC BY-SA 4.0.