RADA NAUKOWA

 1. Nam-Shin Cho (Yonsei University, Republic of Korea)
 2. Mario Enrietti (Universitá degli studi di Torino, Italia)
 3. Jewgenija Karpilowska (National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine)
 4. Stanisław Koziara (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)
 5. Aleksander Łukaszaniec (National Academy of Sciences of Belarus, Belarus)
 6. Ewa Malinowska (Uniwersytet Opolski, Polska)
 7. Swietłana Mengel (Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg, Deutschland)
 8. Radosław Pawelec (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 9. Ewa Sławek (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
 10. Jan Sokołowski (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
 11. Irena Stramljič-Breznik (Univerza v Mariboru, Slovenija)
 12. Ewa Teodorowicz-Hellman (Universitet Stockholms, Sverige)
 13. Martine Vanryckeghem (University of Central Florida, USA)
 14. Piotr Wierzchoń (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
 15. Maria Wojtak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska)