Kontakt

40-032 Katowice, plac Sejmu Śląskiego 1,
tel. 32/2009515,
forumlingwistyczne@us.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Magdalena Pastuch
redaktor naczelna
Instytut Językoznawstwa, Uniwersytet Śląski

Wsparcie techniczne

LIBCOM Piotr Karwasiński