Pismo koncentruje się na problemach współczesnej lingwistyki. Nadrzędnym celem Redakcji jest połączenie najnowszych trenów występujących w badaniach lingwistycznych z tradycją, dlatego pismo jest tak skonstruowane, aby prezentować bieżące analizy na tle tekstów nieco starszych, istotnych w rozwoju polskiej myśli językoznawczej. Teksty te są tłumaczone na język angielski w celu udostępnienia ich szerszej, międzynarodowej rzeszy czytelników.
W pierwszych numerach czasopisma były publikowane głównie teksty polskich lingwistów, prezentujące autorskie spojrzenie na problemy językowe lub językoznawcze, analizy faktów językowych bądź kulturowych dokonywane z perspektywy lingwistycznej oraz syntezy dokonań w różnych subdyscyplinach językoznawstwa. Materiał badawczy stanowiły najczęściej zjawiska występujące w polskiej kulturze, chociaż niektóre analizy odnoszą się też do innych kręgów kulturowych i językowych (np. j. hebrajskiego). Pismo publikuje również teksty autorów zagranicznych (m. in. z Włoch, Korei Południowej, Chorwacji, Niemiec, Węgier, Malty i Stanów Zjednoczonych). (więcej)

ISSN: 2449-9587 (Print) ISSN: 2450-2758 (Online)


 
 


  • BazHum
  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • IC Journals Master List

MNISW
20

ICV
76.05 - 2018 r.