„Forum Lingwistyczne” publikuje studia empiryczne i teoretyczne dotyczące wszelkich fenomenów językowych i językoznawczych. Celem pisma jest prezentacja badań objaśniających zjawiska uniwersalne, jak i te, które opisują i wyjaśniają specyfikę języków narodowych. Czasopismo jest platformą prezentującą dokonania różnych subdyscyplin językoznawczych – synchronicznych i diachronicznych – niezależnie od przynależności metodologicznej. Szczególnie zainteresowani jesteśmy publikacją prac prezentujących najnowsze językoznawcze projekty badawcze: sprawozdania i wyniki prac, które stanowią istotny wkład w rozwój lingwistyki. (więcej)

 
ISSN: 2449-9587 (Print) ISSN: 2450-2758 (Online)


 
 


  • BazHum
  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • IC Journals Master List

MNISW
20

ICV
76.05 - 2018 r.

Pobieranie

CAŁY NUMER