Sprawozdanie z konferencji naukowej „Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w komunikowaniu masowym. Błąd, kryzys, skandal” (Katowice, 14–15 marca 2018)Kalisz A., Tyc E., red., 2016: Dyskurs autopromocyjny dawniej i dziś. T. 2. Katowice.

Kalisz A., Tyc E., red., 2017: Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach masowych. T. 3. Katowice.

Loewe I., Tyc E., Kalisz A., red., 2015: Dyskurs autopromocyjny i jego współczesne odsłony. T. 1. Katowice.

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-20


Kalisz, A., & Tyc, E. (2019). Sprawozdanie z konferencji naukowej „Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w komunikowaniu masowym. Błąd, kryzys, skandal” (Katowice, 14–15 marca 2018). Forum Lingwistyczne, 6(6), 177-180. https://doi.org/10.31261/FL.2019.06.15

Aleksandra Kalisz  aleksandra.kalisz@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3696-1535
Ewelina Tyc 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-1191-0347