Kontakt

Folia Philosophica
University of Silesia in Katowice
Bankowa, 11,
40-007 Katowice, śląskie
dr hab. Tomasz Kubalica

Główna osoba do kontaktu

Redakcja
Uniwersytet Śląski

Wsparcie techniczne

LIBCOM Piotr Karwasiński