Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

  • Zgłaszany tekst nie został wcześniej ani opublikowany, ani nawet zgłoszony do publikacji w innym czasopiśmie.

  • Plik zgłaszanego tekstu jest przygotowany w formacie dokumentu Microsoft Word, OpenOffice, RTF lub WordPerfect.

  • Tekst jest opracowany z użyciem pojedynczego odstępu, czcionki 13-punktowej, kursyw (podkreślenia tylko przy adresach URL) a wszystkie ilustracje, rysunki i tabele umieszczone są w tekście w odpowiednich punktach, a nie na końcu.

  • Zgłaszany tekst odpowiada stylistycznym i bibliograficznym wymaganiom określonych w wytycznych na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego (www.wydawnictwo.us.edu.pl) w punkcie Dla Autora (PUBLIKUJE W WUŚ => ZALECENIA EDYTORSKIE => PRZEPISY NA PRZYPISY).

  • Zgadzam się, że zgłaszany tekst zostanie opublikowany na zasadach licencji Creative Commons (CC) 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice.
  • Metadane artykułu zostały przygotowane i zgodnie z wytycznymi dla autorów zostaną wprowadzone do systemu w wersji polskiej i angielskiej.


Zasady formatowania tekstów oraz bibliografii są zawarte na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego (www.wydawnictwo.us.edu.pl) w punkcie Dla Autora (PUBLIKUJE W WUŚ => ZALECENIA EDYTORSKIE => PRZEPISY NA PRZYPISY).