Dane osobowe podane w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do celów redakcyjnych i nie będą udostępniane w żadnym innym celu ani żadnej innej stronie.

Ochrona danych osobowych

Uniwersytet Śląski w Katowicach przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas przetwarzania.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

mgr Ewelina Zasada
iod@us.edu.pl

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
Inspektor Danych Osobowych