„Folia Philosophica” jest wydawnictwem ciągłym Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego. Pismo ukazuje się dwa razy w roku. W „Folia Philosophica” zamieszczane są nie tylko artykuły polskich autorów, ale również przekłady tekstów filozoficznych, a jeżeli chodzi o same przekłady, to w piśmie publikowane są zarówno rozprawy klasyków filozofii, jak i wybitnych przedstawicieli filozofii współczesnej. Publikując rozprawy autorów zagranicznych, postawiliśmy sobie za cel, aby nasze pismo przekroczyło wymiar krajowy i włączyło się do angażującej różne środowiska międzynarodowej dyskusji nad aktualnymi problemami filozoficznymi. Pismo ma przy tym również dział recenzji. Od 24. tomu „Folia Philosophica” jest w całości dostępna w formie internetowej i od tego tomu ma Radę Redakcyjną oraz międzynarodową Radę Programową. Od 30. tomu członkowie Rady Redakcyjnej są zarazem redaktorami tematycznymi. Czasopismo posiada redaktorów tematycznych w zakresie ontologii, epistemologii, etyki, estetyki, logiki, filozofii polityki oraz historii filozofii. (więcej)

ISSN: 0208-6336 (Print) ISSN: 2353-9445 (Online)


 
 


  • PhilPapers
  • BazHum
  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library IC Journals Master List
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa

MNISW
8 punktów Lista B

ICV
67.9900 - 2017r.

Pobieranie

CAŁY NUMER