Zespół redakcyjnyRada Redakcyjna
dr hab. Dariusz Kubok – Redaktor naczelny
dr hab. Tomasz Kubalica – Zastępca redaktora naczelnego
dr Marta Ples-Bęben – Sekretarz redakcji
dr Alicja Pietras
doc. PhDr. Matúš Porubjak, PhD. (University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia)
Prof. univ. dr. Viorel Vizureanu (University of Bucharest, Romania)

Rada Doradcza
Andrzej J. Noras (history of philosophy), Tomasz Kubalica (ontology), Piotr Łaciak (epistemology), Danuta Ślęczek-Czakon (ethics), Krzysztof Szymanek (logic), Maria Popczyk (aesthetics), Wojciech Kaute (philosophy of politics)

Rada Programowa
Heinrich Badura (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Austria), Gerhard Banse (Karlsruher Institut für Technologie, Germany), Józef Bańka (Uniwersytet Śląski, Katowice, Poland), Ľubomir Belás (Prešovska Univerzita, Slovakia), Stanisław Borzym (Polska Akademia Nauk, Warsaw, Poland), Christoph Demmerling (Friedrich-Schiller-Universität, Jena, Germany), Czesław Głombik (Uniwersytet Śląski, Katowice, Poland), Jan Hartman (Uniwersytet Jagielloński, Cracow, Poland), Adam Jonkisz (Akademia Ignatianum, Cracow, Poland), Andrzej Kiepas (Politechnika Śląska, Gliwice, Poland), Jerzy Kopania (Uniwersytet w Białymstoku, Poland), Christian Krijnen (Vrije Universiteit, Amsterdam, Netherland), Nicanor Ursua Lezaun (Universidad del Pais Vasco, San Sebastián, Spain), Iwona Lorenc (Uniwersytet Warszawski, Poland), Leon Miodoński (Uniwersytet Wrocławski, Poland), Robert Piłat (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warsaw, Poland), Jan Štěpán (Univerzita Palackého, Olomouc, Czech Republic), Ulrich Wollner (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovakia), Jan Zouhar (Masarykova Univerzita, Brno, Czech Republic).