Zespół redakcyjny 

Redakcja

Redaktor naczelny:

dr hab. Dariusz Kubok

Sekretarze redakcji:

dr hab. Tomasz Kubalica
dr Piotr Machura
dr Alicja Pietras
dr Marta Ples-Bęben
 

Rada Redakcyjna

Andrzej J. Noras (history of philosophy), Tomasz Kubalica (ontology), Piotr Łaciak (epistemology), Danuta Ślęczek-Czakon (ethics), Krzysztof Szymanek (logic), Maria Popczyk (aesthetics), Wojciech Kaute (philosophy of politics)

Rada Programowa

Heinrich Badura (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Austria), Gerhard Banse (Karlsruher Institut für Technologie, Germany), Józef Bańka (Uniwersytet Śląski, Katowice, Poland), Ľubomir Belás (Prešovska Univerzita, Slovakia), Stanisław Borzym (Polska Akademia Nauk, Warsaw, Poland), Christoph Demmerling (Friedrich-Schiller-Universität, Jena, Germany), Czesław Głombik (Uniwersytet Śląski, Katowice, Poland), Jan Hartman (Uniwersytet Jagielloński, Cracow, Poland), Adam Jonkisz (Akademia Ignatianum, Cracow, Poland), Andrzej Kiepas (Politechnika Śląska, Gliwice, Poland), Jerzy Kopania (Uniwersytet w Białymstoku, Poland), Christian Krijnen (Vrije Universiteit, Amsterdam, Netherland), Nicanor Ursua Lezaun (Universidad del Pais Vasco, San Sebastián, Spain), Iwona Lorenc (Uniwersytet Warszawski,  Poland), Leon Miodoński (Uniwersytet Wrocławski, Poland), Robert Piłat (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warsaw, Poland), Matúš Porubjak (Univerzita Sv. Cyrila a Metoda, Trnava, Slovakia), Jan Štěpán (Univerzita Palackého, Olomouc, Czech Republic), Ulrich Wollner (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovakia), Jan Zouhar (Masarykova Univerzita, Brno, Czech Republic)