PRAWA AUTORSKIE

Po pozytywnym rozpatrzeniu, przyjęciu do publikacji i opublikowaniu zgłoszenia Autorzy zachowują prawa do opublikowanego materiału i przyznają prawo do jego wykorzystania osobom trzecim, zgodnie z licencją Creative Commons 4.0 International: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Copyright (c) 2018 University of Silesia Press 

Creative Commons License
Praca ta jest objęta licencją Creative Commons Attribution 4.0 International License.