Rozumienie rozumnego. Recenzja książki Janusza Jaskóły: Pierwsza filozofia. Stanowienie i odkrywanie rzeczywistości filozoficznej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011Abstract

Understanding of the judicious


Published : 2018-04-29


WoszczykA. (2018). Rozumienie rozumnego. Recenzja książki Janusza Jaskóły: Pierwsza filozofia. Stanowienie i odkrywanie rzeczywistości filozoficznej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. Folia Philosophica, 31. Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FOLIA/article/view/6947

Agnieszka Woszczyk  agnieszka.woszczyk@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych  PolandOnce the submission is positively reviewed, accepted for publication, and published, the Authors retain the rights to the published material and grant the right to use it to third parties, in accordance with Creative Commons License 4.0 International: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Full information about CC BY 4.0: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0