Rozumienie rozumnego. Recenzja książki Janusza Jaskóły: Pierwsza filozofia. Stanowienie i odkrywanie rzeczywistości filozoficznej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011Abstract

Understanding of the judicious


Published : 2018-04-29


WoszczykA. (2018). Rozumienie rozumnego. Recenzja książki Janusza Jaskóły: Pierwsza filozofia. Stanowienie i odkrywanie rzeczywistości filozoficznej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. Folia Philosophica, 31. Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FOLIA/article/view/6947

Agnieszka Woszczyk  agnieszka.woszczyk@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych  PolandThe submission of the text to the Folia Philosophica Editorial Board is tantamount to the concession to make the text available to the public under the provisions of the Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) Authors retain the copyright and publishing rights to their text. The Authors have the right to deposit published version of their work in services and repositories of their choice.