SYSTEM ANTYPLAGIATOWY

Czasopimo „Fabrica Litterarum Polono-Italica” korzysta z systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check z wykorzystaniem oprogramowania  iThenticate.

System pozwala na identyfikację podobieństw artykułów proponowanych przez czasopismo z innymi publikacjami oraz weryfikację źródeł tych publikacji.