MODEL BIZNESOWY

Publikowanie w „Fabrica Litterarum Polono-Italica” (Platforma OJS UŚ, strona domowa pisma) jest bezpłatne, a koszty produkcji poszczególnych numerów czasopisma, recenzowania, archiwizowania danych etc. pokrywa Wydawca. Czasopismo na swych stronach nie zamieszcza płatnych reklam.