RECENZENCI

2022

Paolo Di Vico (Instituto Italiano di Cultura di Bratislavia)
Zdzisława Mokranowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – em.)
Janusz Pasterski (Uniwersytet Rzeszowski)
Adriana Senatore (Università degli Studi di Bari)
Tomasz Stępień (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Joanna Warońska-Gęsiarz (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)
Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Artur Żywiołek (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)

2021

Alessandro Ajres (Università degli Studi di Torino)
Tiziana D`Amico (Università Ca’ Foscari Venezia)
Gloria Politi (Università del Salento)
Dario Prola (Uniwersytet Warszawski)
Adam Regiewicz (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie)
Elżbieta Rybicka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Dorota Siwicka (IBL PAN w Warszawie)
Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

2020

Tomasz Cieślak (Uniwersytet Łódzki)
Krzysztof Gombin (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Jadwiga Kuczyńska (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Leonardo Masi (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Dario Prola (Uniwersytet Warszawski)
Emiliano Ranocchi (Università degli Studi di Udine)
Irena Rolska (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Anna Synoradzka (Université Charles-de-Gaulle Lille 3)
Massimo Tria (Università di Cagliari)
Marzena Woźniak-Łabieniec (Uniwersytet Łódzki)

2019

Teresa Dalecka (Vilnianus Universitetas) 
Andrea F. De Carlo (L’Università degli Studi di Napoli L’Orientale) 
Jarosław Ławski (Uniwersytet w Białymstoku) 
Giuseppe Moscati (Fondazione Centro Studi Aldo Capitini di Perugia) 
Anna Szóstak (Uniwersytet Zielonogórski)
Anna Węgrzyniak (Akademia Techniczno--Humanistyczna w Bielsku-Białej) 
Artur Żywiołek (Uniwersytet Humanistyczno-‍‐Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie)