Kontakt

Fabrica Litterarum Polono-Italica
ul. Uniwersytecka 4, pok. A 6.9
40-007 Katowice

fb.me/FabricaLitterarum

Główna osoba do kontaktu


Wsparcie techniczne

Zespół ds. czasopism