POLITYKA ARCHIWIZACJI

Usługi długoterminowego przechowywania danych, w ramach których czasopismo jest obecnie archiwizowane, zabezpiecza OJS (Open Journal Systems) – stworzony przez PKP (Public Knowledge Project) i wydawany na licencji GNU General Public License.