Punktacja MEiN:

20

ISSN: 2658-185X (Online) DOI: 10.31261/FLPI

         Metadata from Crossref logo          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

Dwa intrygujące łacińskie słowa fabrica oraz officina pozostają zbyt często  w miłosnym, gramatycznym związku z terminem bliskim każdemu filologowi, z leksemem o dobrze znanej postaci – litteraria. Wiedzą o tym dobrze badacze europejskiego renesansu, może ostatniej epoki wierzącej w praktyczny walor sztuki. Wspomniana frazeologiczna relacja godzi dwa (zdawałoby się trudne do pojednania) kulturowe żywioły: potęgę praktycznego wytwarzania i moc bezinteresownej kreacji. Język staje się tu narzędziem porozumienia – łączy udzielne światy, spaja dumne królestwa, które zwykle na siebie nie patrzą. Co więcej: pozostają trwale odseparowane i odwrócone do siebie plecami.

Przypomniane i scalone w tytule pisma słowa wyznaczają tym samym kierunek przyjętej badawczej marszruty: szukać w literackich (ale także szerzej – wszelkich możliwych artystycznych) tekstach potencjału modernizującego myślenie, esencji produktywnej nowoczesności, zmieniającej trwale „warsztat” humanisty. Choć pole badawcze wydaje się precyzyjnie określone (uniwersum polskiego oraz włoskiego pogranicza literatur i kultur) interesuje nas szczególnie komparatystyczny „aspekt i moment” poszukiwawczego procesu.
A więc wszystkie te sytuacje, które ujawniają swój „transmedialny” charakter i przynależą do nierozdzielnych, „równoległych – jak to kiedyś określił Henry Remake – sfer ekspresji humanistycznej”. Badanie kontekstualne pozostaje wszak niezbywalnym wymogiem nowoczesnej humanistyki.

W swej strukturze formalnej czasopismo zawiera działy obligatoryjne, cykliczne i konieczne oraz te, które będą pojawiać się nieregularnie. Do pierwszej grupy należą moduły: Artykuły i rozprawy oraz Varia. Do drugiej: Przekłady, Prezentacje, Kronika oraz Dyskusje, omówienia, glosy. Każdy kolejny numer pisma – w swym dziale Artykuły i rozprawy – prezentuje wyraźnie (monograficznie) zdefiniowany problem badawczy.

Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest jego wersja internetowa.

       

 

Biblioteka Nauki
ICI World of Journals
ERIH Plus  
DOAJ - Directory of Open Access Journals

 
 


 • Arianta
 • Biblioteka Nauki
 • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
 • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
 • DOAJ - Directory of Open Access Journals
 • EBSCO
 • ERIH Plus - European Reference Index for the Humanities
 • ICI World of Journals
 • Google Scholar
 • Polska Bibliografia Naukowa
 • ICI Journals Master List
 • ANVUR - AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA
 • ResearchGate
 • MLA International Bibliography

MEiN
20

ICV
100.00