Uwięziony w podróży… Adama Zagajewskiego poetyckie obrazy współczesnej Italii


Abstrakt

Autorka wyodrębnia i analizuje te wiersze Adama Zagajewskiego, w których podjął poeta próbę uchwycenia i zatrzymania klimatu włoskich miast i miasteczek, z ich urokliwymi krajobrazami, nostalgicznymi zaułkami, ale i tętniącymi życiem metropoliami. Jego poetyckie oko i wyczulone na dźwięki miejsca ucho szczególnie inspiruje ten rodzaj nieoczywistego piękna, które uwidacznia się nagle, w chwilowym rozbłysku, często w percepcji zmęczonej wędrówką, lecz zawsze skupionej na tym, co jednostkowe, znaczące, istotne. Kolejne utwory, wraz z poświęconymi im analizami, uporządkowane zostały w korelacji z układem topograficznym mapy Italii, w zgodzie z wektorem północ – południe (Camogli, Bogliasco, okolice Genui, Rawenna, Sansepolcro, Siena, Rzym, Sycylia). Poeta utrwala i zatrzymuje nie tylko to, co najbardziej oczywiste, bezsprzecznie piękne (jak mozaiki Rawenny lub oglądane w ciemnych muzeach czy bocznych kaplicach obrazy), ale też zgiełk stolicy, kamienny smutek odwiedzonej przypadkiem nekropolii, w końcu leniwy spokój włoskiego listopada.


Słowa kluczowe

Adam Zagajewski; wiersze włoskie; poetyckie obrazy współczesnej Italii

Białkowska Monika (2014): Święci malowani. Najwspanialszy obraz świata. „Przewodnik Katolicki”, nr 16. Online: https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2014/Przewodnik-Katolicki-16-2014/Archidiecezja-Gnieznienska/Swieci-malowani-Najwspanialszy-obraz-swiata [dostęp: 17.07.2020].

Cieślak Stanisława (2013): Najwspanialszy obraz świata – „Zmartwychwstanie” Piera della Francesca. Online: http://edusens.blogspot.com/2013/03/najwspanialszy--obraz-swiata.html [dostęp: 17.07.2020].

Czabanowska-Wróbel Anna, red. (2015): I cień i światło… O twórczości Adama Zagajewskiego. Kraków.

Drzewucki Janusz (2006): „Życie silniejsze niż nicość”. O „Antenach” Adama Zagajewskiego.

Online: https://culture.pl/pl/artykul/zycie-silniejsze-niz-nicosc-janusz-drzewucki-o--antenach-adama-zagajewskiego-tworczosc-marz [dostęp: 24.08.2020].

Dziadek Adam (2000): Problem „ekphrasis” – dwa „Widoki Delft” (Adam Czerniawski i Adam Zagajewski). „Teksty Drugie”, nr 4.

Dziadek Adam (2002): Relacja tekst – obraz. Próba charakterystyki typologicznej. W: Dwudziestowieczna ikonosfera w literaturach europejskich. Wizualizacja w literaturze. Red. B. Tokarz. Katowice.

Farthing Stephen, red. (2008): 1001 obrazów, które warto w życiu zobaczyć. Warszawa.

Foucault Michel (2005): Inne przestrzenie. Przeł. A. Rejniak-Majewska. „Teksty Drugie”, nr 6.

Gogler Paweł (2004): Kłopoty z ekfrazą. „Przestrzenie Teorii”, nr 3–4. Online: http://www.scoprogenova.com/pl/wycieczki-klasyczne/monumentalny-cmentarz-staglieno [dostęp: 17.07.2020].

Kowalczyk Janusz R., (2015): I cień i światło… O twórczości Adama Zagajewskiego. Red. A. Czabanowska-Wróbel. Kraków 2015. Online: https://culture.pl/pl/dzielo/i-cien-i--swiatlo-na-jubileusz-adama-zagajewskiego [dostęp: 20.06.2020].

Montowski Michał (2010): Jest taki obraz. Online: https://www.polskieradio.pl/24/290/Artykul/ 188136,Zmartwychwstanie-w-Borgo-San-Sepolcro [dostęp: 17.07.2020].

Najgeburska Karolina (2018): „Słodycz Italii, słodycz miasteczek Toskanii” – podróże włoskie Adama Zagajewskiego. „Anthropos?”, nr 27.

Sobolewski Tadeusz (2015): Projekt poezji niemożliwej. W: I cień i światło… O twórczości Adama Zagajewskiego. Red. A. Czabanowska-Wróbel. Kraków.

That’s Liguria! https://thatsliguria.com/camogli-romantyczne-domy-zon/ [dostęp: 24.03.2020].

Toruńczyk Barbara (2015): Czytając Adama Zagajewskiego. W: I cień i światło… O twórczości Adama Zagajewskiego. Red. A. Czabanowska-Wróbel. Kraków.

Williams Charles Kenneth (2015): Drogi Adamie. W: I cień i światło… O twórczości Adama Zagajewskiego. Red. A. Czabanowska-Wróbel. Kraków.

Wydrycka Anna (2013): Rawenna „snem malowana”. O kreacyjnych i onirogennych właściwościach Miejsca. „Białostockie Studia Literaturoznawcze”, nr 4.

Zagajewski Adam (1999): Pragnienie. Kraków.

Zagajewski Adam (2005): Anteny. Kraków.

Zagajewski Adam (2009): Niewidzialna ręka. Kraków.

Zagajewski Adam (2019): Prawdziwe życie. Kraków.

Pobierz

Opublikowane : 2021-05-28


Bodzioch-BryłaB. (2021). Uwięziony w podróży… Adama Zagajewskiego poetyckie obrazy współczesnej Italii. Fabrica Litterarum Polono-Italica, (3), 59-77. https://doi.org/10.31261/FLPI.2021.03.05

Bogusława Bodzioch-Bryła 
Akademia Ignatianum w Krakowie  Polska
http://orcid.org/0000-0003-2453-8350