Relazioni in relazione: vedi alla voce alterità [Więzi w relacjach: w stronę inności]

Giuseppe Moscati
http://orcid.org/0000-0001-8597-1954

Abstrakt

Jesteśmy bytami funkcjonującymi w relacji i sama koncepcja tożsamości (identyczności) jest niewyobrażalna bez koncepcji odrębności, która to nieustannie nas porusza, prowokuje, czasem rani, niemniej zawsze nas przemienia i uwalnia. W takim znaczeniu relacja koewolucyjna może być cennym kluczem do krytycznej odpowiedzi na pytanie: czym jest przemoc, jej pierwotna logika i jej zróżnicowane praktyki? „Moje narodzenie – można powtórzyć za Aldo Capitinim – ma miejsce, gdy mówię «ty»” (“Colloquio corale”, 1956). Powrót do dobrych relacji, pod warunkiem że będą one autentyczne i wolne od wszelkiej pustej retoryki, oznacza zatem zaproponowanie bezprzemocowych strategii rozwiązywania konfliktów, począwszy od wychwycenia mechanizmów “redukcji” drugiego (do ofiary, do wroga, do rzeczy…) oraz utrzymywanie w horyzoncie poznawczym: r e - k o n s t r u k c j i nieustannie nowej wspólnoty.


Słowa kluczowe

relacja; tożsamość; odmienność; władza; non violence

Butler Judith (1996): Corpi che contano. I limiti discorsivi del sesso. Milano.

Butler Judith (2003): La rivendicazione di Antigone. La parentela tra la vita e la morte. Torino.

Butler Judith (2004): Scambi di genere. Identità, sesso e desiderio. Firenze.

Butler Judith (2004b): Vite precarie. Contro l’uso della violenza in risposta al lutto collettivo. Roma.

Capitini Aldo (2017): Colloquio corale [1956]. Pisa (poi 2005, Napoli).

Capitini Aldo (2017): Poesie. A cura di D. Piccini. Bracciano (Rm).

Derrida Jacques (2011): “Il faut bien manger”. O il calcolo del soggetto [1989, dialogo--intervista con Jean-Luc Nancy]. A cura di S. Maruzzella e F. Viri. Milano.

Hegel Georg Wilhelm Friedrich (2008): Fenomenologia della Spirito [1807]. Torino.

Hölderlin Friedrich (1993): Le liriche. A cura di E. Mandruzzato. Milano.

Illich Ivan (2013): Genere. Per una critica storica dell’uguaglianza [1984]. Vicenza.

Irigaray Luce (1985): Etica della differenza sessuale. Milano.

Irigaray Luce (1992): Io tu noi. Per una cultura della differenza. Torino.

Irigaray Luce (2008): La via dell’amore. Torino.

Mottana Paolo (2014): La scomparsa dello sguardo. Online: https://comune-info.net/scomparsa-sguardo/ [accesso: 10.03.2021].

Nussbaum Martha Craven (2004): L’intelligenza delle emozioni. A cura di G. Giorgini. Bologna.

Platone (2008): Sofista. A cura di B. Centrone. Torino.

Russell Hochschild Arlie (2013): Lavoro emozionale e struttura sociale. Roma.

Schopenhauer Arthur (2003): Aforismi sulla saggezza del vivere. Milano.

Zanardo Susy (2014): Gender e differenza sessuale. Un dibattito in corso. “Aggiornamenti sociali”, Vol. LXV, n. 5.


Opublikowane : 2021-05-28


MoscatiG. (2021). Relazioni in relazione: vedi alla voce alterità [Więzi w relacjach: w stronę inności]. Fabrica Litterarum Polono-Italica, (3), 167-174. https://doi.org/10.31261/FLPI.2021.03.10

Giuseppe Moscati 
Fondazione Centro Studi Aldo Capitini di Perugia  Włochy
http://orcid.org/0000-0001-8597-1954